แคตตาล็อตแอร์อามีน่า AMENA

แอร์อามีน่า

 

ศูนย์รวมแคตาล็อค เครื่องปรับอากาศอามีน่า แอร์อามีน่า ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ตั้งแขวนอามีน่า แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์ตู้ตั้งพื้นอามีน่า แอร์เปลือยอามีน่า แอร์ต่อท่อลมอามีน่า แอร์เคลื่อนที่อามีน่า และ แอร์ขนาดใหญ่อามีน่า ทุกรุ่นติดต่อสอบถามข้อมูลที่ CALL CENTER 081-985-0077 ต่อ 1 ID:@TWCAIR

แอร์ติดผนัง(WALL TYPE)

       แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WJ  แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น WFV-B  แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WF-B  แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA แอร์ติดผนังขนาดใหญ่อามีน่า AMENA แอร์ติดผนัง AMENA   

แอร์ตั้งแขวน( CEILING TYPE)

 แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SKV-B   แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SK-B แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SK-A 

 

แอร์สี่ทิศทาง (CASSETTE TYPE) 

แอร์สี่ทิศทางอามีน่า AMENA รุ่น LK-B แอร์สี่ทิศทางอามีน่า AMENA รุ่น LK-A

 

แอร์เปลือย(CONCEAL TYPE) 

 แอร์เปลือยอามีน่า AMENA รุ่น DMH แอร์เปลือยอามีน่า AMENA รุ่น DCC 

 

แอร์ตู้ตั้งพื้น(FLOOR STANDING) 

แอร์ตู้ตั้งพื้นอามมีน่า AMENA รุ่น FKM แอร์ตู้ตั้งพื้นอามมีน่า AMENA รุ่น FK-A 

ม่านอากาศ(CURTAIN AIR)                                              

    

แอร์เคลื่อนที่(PORATABLE AIR) 

 แอร์เคลื่อนที่อามีน่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 37,000