แคตตาล็อคยูนิแอร์ UNI-AIRE

ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูล เครื่องปรับอากาศยูนิแอร์ UNIAIRE และ แอร์ยูนิแอร์ UNIAIRE  ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNIAIRE  แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNIAIRE แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ UNIAIRE  แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNIAIRE แอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์ UNIAIRE แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNIAIRE  แอร์แบบระบายความร้อนด้วยนํ้า ยูนิแอร์ UNIAIRE

แอร์ยูนิแอร์ UNI AIRE

 

แอร์ติดผนัง(WALL TYPE)

UNI AIRE WTI-F UNI AIRE WSV / AFVW 

แอร์ตั้งแขวน(CEILING TYPE)  

 UNI AIRE UFV / AFV UNI AIRE UFM / AFV UNI AIRE UFQ AFQ-AKQ UNI AIRE UFID / AFI 

 

แอร์สี่ทิศทาง (CASSETTE TYPE)

 UNI AIRE (CSV/AFVY และ CSQ/AFQY) 

 

แอร์เปลือย(CONCEAL TYPE) 

ีUNI AIRE CFHID/AFI ๊UNI AIRE CFHV/AFV CFHQ/AFQ) 

 

แอร์ตู้ตั้งพื้น(FLOOR STANDING) 

UNI AIRE TGF / AKQ-AFQ-CACU-TACU 

 

แอร์ต่อท่อลม (DUCT TYPE) 

UNI AIRE AHE/H UNI AIRE FHDC UNI AIRE CAHV/H 

 

 

Visitors: 530,234