แอร์ CENTRAL AIR เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR

ที.ดับบลิว.ซี.แอร์ ศูนย์รวม แอร์ CENTRAL AIR ราคาแอร์ CENTRAL AIR เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ ทุกแบบ

แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ แอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ แอร์ตู้เซ็นทรัลแอร์
แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ แอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์ ม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์ แอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์ แอร์หน้าต่างเซ็นทรัลแอร์
แอร์ Central Air แอร์แบรนด์ของคนไทย ล้ำหน้าด้วยระบบ ครบทุกมาตรฐาน ติดตั้งได้กับทุกพื้นที่ ทั้งบ้านพักอาศัย
อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
สามารถปรับอุณหภูมิได้ทั่วทั้งอาคาร ควบคุมอุณหภูมิได้อิสระในแต่ละห้อง ประหยัดพลังงาน


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแอร์เซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

 • CENTRAL AIR แอร์ติดผนังรุ่น JSFE-SERIES R32 ขนาด 9600-25100 BTU
  9,999.00 ฿
  24,900.00 ฿  (-60%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น IVJS-SERIES R32 ขนาด 9700-25400 BTU
  10,999.00 ฿
  25,900.00 ฿  (-58%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ติดผนังรุ่น AFE-SERIES R32 ขนาด 9200-24100 BTU
  9,999.00 ฿
  16,900.00 ฿  (-41%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ติดผนังรุ่น IFE-SERIES R32 ขนาด 9280-25363 BTU
  9,999.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-37%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

 • CENTRAL AIR แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น IVJS-SERIES R32 ขนาด 9700-25400 BTU
  10,999.00 ฿
  25,900.00 ฿  (-58%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ติดผนังรุ่น JSFE-SERIES R32 ขนาด 9600-25100 BTU
  9,999.00 ฿
  24,900.00 ฿  (-60%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น IVA-SERIES R32 ขนาด 9500-25200 BTU
  12,999.00 ฿
  19,900.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ติดผนังรุ่น IFE-SERIES R32 ขนาด 9280-25363 BTU
  9,999.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-37%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

แอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

 • CENTRAL AIR แอร์เคลื่อนที่รุ่น CTP-CB20 R410A ขนาด 20000 BTU
  19,999.00 ฿
  27,900.00 ฿  (-28%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์เคลื่อนที่รุ่น CTP-CB18 R410A ขนาด 18000 BTU
  18,999.00 ฿
  24,900.00 ฿  (-24%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์เคลื่อนที่รุ่น CTP-CB14 R22 ขนาด 14000 BTU
  13,999.00 ฿
  23,900.00 ฿  (-41%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

 • CENTRAL AIR แอร์ตั้งแขวนรุ่น CFH-410EFN SERIES R410A ขนาด 13462-40944 BTU
  19,999.00 ฿
  39,900.00 ฿  (-50%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ตั้งแขวนรุ่น CFH-32EFN SERIES R32 ขนาด 13242-40944 BTU
  19,999.00 ฿
  39,900.00 ฿  (-50%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ตั้งแขวนรุ่น CFH-32BF SERIES R32 ขนาด 13648-62000 BTU
  18,999.00 ฿
  38,900.00 ฿  (-51%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์ตั้งแขวนระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น IBW-SERIES R32 ขนาด 13648-62000 BTU
  29,999.00 ฿
  49,000.00 ฿  (-39%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

 • CENTRAL AIR แอร์สี่ทิศทางระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น 32IBW SERIES R32 ขนาด 13307-62000 BTU
  39,999.00 ฿
  59,900.00 ฿  (-33%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์แบบฝังฝ้ารุ่น BF SERIES เบอร์5 ขนาด 13,648-62,000 BTU
  28,867.00 ฿
  50,000.00 ฿  (-42%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

แอร์หน้าต่างเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

 • CENTRAL AIR แอร์หน้าต่างรุ่น CTW-SERIES R32 ขนาด 10000-24000 BTU
  17,999.00 ฿
  28,900.00 ฿  (-38%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

ม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

 • CENTRAL AIR ม่านอากาศรุ่น CAAC-18 ขนาด 180 cm.
  17,999.00 ฿
  20,900.00 ฿  (-14%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR ม่านอากาศรุ่น CAAC-15 ขนาด 150 cm.
  14,999.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-6%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR ม่านอากาศรุ่น CAAC-12 ขนาด 120 cm.
  12,999.00 ฿
  13,900.00 ฿  (-6%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR ม่านอากาศรุ่น CAAC-09 ขนาด 90 cm.
  10,999.00 ฿
  11,900.00 ฿  (-8%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

แอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

 • CENTRAL AIR แอร์เปลือยรุ่น CFDA-32BF SERIES R32 ขนาด 13648-40602 BTU
  15,999.00 ฿
  35,900.00 ฿  (-55%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • CENTRAL AIR แอร์เปลือยระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น CFDA-32IBW R32 ขนาด 13648-40602 BTU
  29,999.00 ฿
  49,900.00 ฿  (-40%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 539,938