แคตตาล็อคเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

แอร์เซ้นทรัลแอร์ CENTRAL AIR

ศูนย์รวมแคตตาล็อค เครื่องปรับอากาศ แอร์เซ็นทรัลแอร์ ทุกชนิดอาทิ แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ แอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ แอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์ แอร์ต่อลมเซ็นทรัลแอร์ แอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์ แอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์ ม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์ แอร์ขนาดใหญ่เซ็นทรัลแอร์ ทุกรุ่นติดต่อสอบถามข้อมูลที่ CALL CENTER 081-985-0077 ต่อ 1 ID:@TWCAIR

 

 

แอร์ติดผนัง(WALL TYPE)

แอร์ติดผนัง CENTRAL AIR IVA-SERIES แอร์ติดผนัง CENTRAL AIR IFE-SERIES แอร์ติดผนัง CENTRAL AIR AFE-SERIES CENTRAL AIR JSFE-SERIES CENTRAL AIR IVJS-SERIES     

แอร์ตั้งแขวน( CEILING TYPE)

CENTRAL AIR แอร์ตั้งแขวน IVGX-SERIES CENTRAL AIR แอร์ตั้งแขวน IBW-SERIES CENTRAL AIR CFH-32BF CENTRAL AIR CFH-32EFN CENTRAL AIR CFH-410EFN 

แอร์สี่ทิศทาง (CASSETTE TYPE)

CENTRAL AIR CFC-BF SERIES CENTRAL AIR 32IBW SERIES 

แอร์เปลือย (Ceiling Concealed Type)

CENTRAL AIR CFDA-32IBW CENTRAL AIR CFDA-32BF 

แอร์เคลื่อนที่(PORATABLE AIR)

 แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR 

ม่านอากาศ (AIR CURTAIN)

 ม่านอากาศ CENTRAL AIR 

แอร์หน้าต่าง (WINDOW TYPE)

CENTRAL AIR CTW-SERIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 521,282