แอร์แคเรียร์ CARRIER

แอร์แคเรียร์ CARRIER

 

ศูนยรวมแคตตาล็อค เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ แอร์แคเรียร์ ทุกชนิดอาทิ แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ แอร์เปลื่อยแคเรียร์ แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ แอร์ขนาดใหญ่แคเรียร์ และ แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ทุกรุ่นติดต่อสอบถามข้อมูลที่  CALL CENTER 081-985-0077 ต่อ 1 ID:TWCAIR

แอร์ติดผนัง(WALL TYPE)

แอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น X POWER INVERTER  แอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER  แอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER  แอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER  แอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER  

แอร์ตั้งแขวน(CEILING TYPE)  

 แอรแขวนแคเรียร์ CARRIER แอร์แขวนแคเรียร์ CARRIER แอร์แขวนแคเรียร์ CARRIER แอร์แขวนแคเรียร์ CARRIER https://vorachai25258317.readyplanet.site/attachments/view/?attach_id=217239 https://vorachai25258317.readyplanet.site/attachments/view/?attach_id=217240 แอร์แขวนแคเรียร์ CARRIER 

 แอร์สี่ทิศทาง (CASSETTE TYPE)

 

 แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER

แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER

 

แอร์เปลือย(CONCEAL TYPE) 

 แอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER แอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER แอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER แอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER แอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER แอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER แอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER

แอร์ตู้ตั้งพื้น(FLOOR STANDING) 

 แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ CARRIER แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ CARRIER แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ CARRIER แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ CARRIER แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ CARRIER

 แอร์ต่อท่อลม (DUCT TYPE) 

แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ CARRIER แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ CARRIER แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ CARRIER  แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ CARRIER

 

แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า(CHILLER)

แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าแคเรียร์ CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,440