• TOSHIBA แอร์ติดผนังรุ่น CLICK R32 ขนาด 9200-25250 BTU
  10,999.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-31%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • TOSHIBA แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น GEN-Z R32 ขนาด 9200-25200 BTU
  11,999.00 ฿
  19,900.00 ฿  (-40%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • TOSHIBA แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น PM CLEAR R32 ขนาด 8500-17000 BTU
  10,999.00 ฿
  19,900.00 ฿  (-45%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • TOSHIBA แอร์ติดผนังรุ่น MAGIC COOL R32 ขนาด 9200-24000 BTU
  8,999.00 ฿
  15,900.00 ฿  (-43%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 539,944