แคตตาล็อคสตาร์แอร์ STAR AIRE

ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูล เครื่องปรับอากาศสตาร์แอร์ Star Aire และ สตาร์แอร์ Star Aire ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ Star Aire แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ Star Aire แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ Star Aire แอร์เปลือย สตาร์แอร์ Star Aire แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ Star Aire แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ Star Aire

 

แอร์สตาร์แอร์ STAR AIRE

 

แอร์ติดผนัง(WALL TYPE)

แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE 

แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE  แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE 

 

แอร์ตั้งแขวน (CEILING TYPE)  

แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE 

 

แอร์สี่ทิศทาง (CASSETTE TYPE)

แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE 

แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE 

แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE 

 

แอร์เปลือย(CONCEAL TYPE) 

แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE 

แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE 

 

แอร์ตู้ตั้งพื้น(FLOOR STANDING)

แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STAR AIRE 

 

แอร์ต่อท่อลม (DUCT TYPE) 

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE 

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE 

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE 

แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE 

 

แอร์เคลื่อนที่ (PORATABLE AIR)

แอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์ STAR AIRE 

 

ม่านอากาศ (CURTAIN AIR)

ม่านอากาศสตาร์แอร์ STAR AIRE 

 

Visitors: 382,356