แคตตาล็อคแอร์มิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC

แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI

 ศูนย์รวมแคตตาล็อค เครื่องปรับอากาศ  แอร์มิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC ทุกชนิดอาทิ แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ และม่านอากาศมิตซูบิชิ ทุกรุ่นติดต่อสอบถามข้อมูลที่  CALL CENTER 081-985-0077 ต่อ 1 ID:@TWCAIR

แอร์ติดผนัง(WALL TYPE)

แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น MOVE EYE HUMAN SENSOR แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SUPER INVERTER แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น STANDAARD INVERTER แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น HAPPY INVERTER แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น ECONO AIR แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI 

แอร์ตั้งแขวน( CEILING TYPE)

แอร์ติดแขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น FLXI TYPE แอร์แขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น PC-SERIES แอร์แขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRICระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น PCY-SERIES 

แอร์สี่ทิศทาง (CASSETTE TYPE) 

 

  แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC  แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC  

 แอร์ต่อท่อลม (DUCT TYPE)

แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ MITSUBISHI แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ MITSUBISHI แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ MITSUBISHI 

 

แอร์เปลือย(CONCEAL TYPE) 

 แอร์เปลือยมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC แอร์เปลือยมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC แอร์เปลือยมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC 

 

แอร์ตู้ตั้งพื้น(FLOOR STANDING) 

แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ MITSUBISHI  

 

ม่านอากาศ(CURTAIN AIR)

 

 ม่านอากาศมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 37,002