แคตตาล็อคแอร์ฮิตาชิ HITACHI

แอร์ฮิตาชิ HITACHI

ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูล เครื่องปรับอากาศฮิตาชิ HITACHI และ แอร์ฮิตาชิ HITACHI ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ HITACHI แอร์สี่ทิศทางฮิตาชิ HITACHI แอร์เปลือยฮิตาชิ HITACHI แอร์ตู้ตั้งฮิตาชิ HITACHI แอร์ต่อท่อลมฮิตาชิ HITACHI  แอร์แบบระบายความร้อนด้วยนํ้าฮิตาชิ HITACHI 

แอร์ติดผนัง (Wall Type)

 แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI แอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI 

แอร์ตั้งแขวน(CEILING TYPE)

แอร์ตั้งแขวนฮิตาชิ HITACHI 

แอร์สี่ทิศทาง (CASSETTE TYPE)

แอร์สี่ทิศทางฮิตาชิ HITACHI 

แอร์ต่อท่อลม (DUCT TYPE)

แอร์ต่อท่อลมฮิตาชิ HITACHI 

Visitors: 521,270