• DAIKIN แอร์ต่อท่อลมแรงดันปานกลางระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น FBFC R32 ขนาด 13000-48000 BTU
  30,900.00 ฿
  50,900.00 ฿  (-39%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • DAIKIN แอร์ต่อท่อลมแรงดันเบาระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น FDF-BV2S R32 ขนาด 13040-24010 BTU
  29,900.00 ฿
  49,000.00 ฿  (-39%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • DAIKIN แอร์ต่อท่อลมแรงดันปานกลางระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น FBA-BV2S R32 ขนาด 13040-48000 BTU
  33,900.00 ฿
  53,900.00 ฿  (-37%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • DAIKIN แอร์ต่อท่อลมแรงดันเบารุ่น FDBNQ-MV2S R410 ขนาด 13000-48000 BTU
  20,900.00 ฿
  40,900.00 ฿  (-49%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 466,825