• Star Aire แอร์ตู้ตั้งพื้น CR/DQM R32 ขนาด 18700-60900 BTU
  22,563.00 ฿
  43,999.00 ฿  (-49%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Star Aire แอร์ตู้ตั้ง คอนโทรล M-K ขนาด1800-8000 BTU
  13,918.00 ฿
  34,999.00 ฿  (-60%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Star Aire แอร์ตู้ตั้งรุ่น OAB/IQSY R410A ขนาด 80400-314000 BTU
  76,808.00 ฿
  97,999.00 ฿  (-22%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 466,800