• MITSUBISHI HEAVY DUTY แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น HARU INVERTER R32 ขนาด 8683-23021 BTU
  13,999.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-53%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • MITSUBISHI HEAVY DUTY แอร์ติดผนังรุ่น KAZE SERIES R32 ขนาด 9175-25249 BTU
  11,999.00 ฿
  27,000.00 ฿  (-56%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • MITSUBISHI HEAVY DUTY แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น HOSHI SERIES R32 ขนาด 8727-16557 BTU
  12,999.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-54%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • MITSUBISHI HEAVY DUTY แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น AKI SERIES R32 ขนาด 9793-24056 BTU
  14,999.00 ฿
  30,000.00 ฿  (-50%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • MITSUBISHI HEAVY DUTY แอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์รุ่น FUYU SERIES R32 ขนาด 8770-20977 BTU
  27,809.00 ฿
  42,000.00 ฿  (-34%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

Visitors: 530,223