ช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ใหม่

บจก.ทวีชัยการไฟฟ้า ได้ทำการเพิ่มช่องทางในการจัดซือเครื่องปรับอากาศกับทางพันธ์มิตรออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่อาทิเช่น LAZADA SHOPPEE

ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้ากับทางเราโดยช่องทางดังกล่าวลูกค้าจะได้รับโปรโมชั้นต่างๆ ความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย

โดยทางบริษัทได้เปิดบริการ้านค้าทั้งหมด5ร้าน

 

 

 

Visitors: 539,934