google.com, pub-3617969764565518, DIRECT, f08c47fec0942fa0

ชำระเงิน

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ มีบริการรับชำระค่าสินค้าโดยท่านสามารถชำระได้ 4 วิธี ดังนี้

ชำระเงินสด
การชำระเงินสดทางบริษัทจะเก็บค่าบริการและค่าเครื่องปรับอากาศหลังจากที่ได้มีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ทางบริษัทฯ สามารถรับชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเครดิต ทุกชนิดโดยสามารถมารูดบัตรที่บริษัทหรือทางบริษัทมีบริการไปรูดบัตรที่หน้างาน

 

ชำระเงินผ่านการโอนเงิน
ทางบริษัทฯ สามารถรับชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินโดยลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านหมายเลขบัญชีดังนี้

ชื่อบัญชี บริษัท ทวีชัยการไฟฟ้าจำกัด

 

ธนาคารสาขาบัญชีเลขที่

 กสิกรไทย

คลองจั่น ออมทรัพย์ 040-230811-9

 ไทยพาณิชย์

นวมินทร์ ออมทรัพย์ 077-256255-8

 กรุงเทพ

คลองจั่น ออมทรัพย์ 156-5-00003-9

 ทหารไทย

คลองจั่น ออมทรัพย์ 022-2-41131-6

 กรุงศรีอยุธยา

ถนนสุขาภิบาล 1 ออมทรัพย์ 265-1-28677-4

 

บริการทำผ่อน
ทางบริษัทฯ มีบริการชำระค่าสินค้า เป็นแบบผ่อน ตั้งแต่ 6 ถึง 12 เดือนโดยท่านสามารถผ่อนชำระสินค้าที่ผ่านทางบัตรเครดิต   กรุงศรี ซิตี้แบงค์ กสิกรไทย และ อิออน


 

 

Visitors: 318,533