วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์บริการ จัดจำหน่าย เครื่องปรับอากาศที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ รวดเร็ว และ บริการที่ครบ วงจรที่สุดโดยยึดหลัก ความพึงพอใจลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญที่สุด

ปรัญญาในการดำเนินธุรกิจ

พวกเราเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุด WE ARE THE BEST SERVICE

นโยบายการบริหารทางธุรกิจของ TWC

  • การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ( Customer Satisfaction)

จากการที่ทาง บริษั ที.ดับบลิว.ซี.แอร์ จำกัด  ได้เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวเครื่องปรับอากาศกับลูกค้ามานานกว่า 20 ปีจึงทำให้เราเข้าใจว่าอะไรคือความต้องการของลูกค้าทางบริษัทจึงมุ่งมั่นและพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

  • การบริการหลังการขาย (After Sales And Service)

ทางบริษัท ทวีชัยการไฟฟ้า ได้ให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อได้ใช้บริการกับเรา

  • ราคาที่ยุติธรรม (Cheap Price)
  • การบริการที่รวดเร็วทันใจ (Fast Service)
  • การบริการที่ได้มาตรฐาน (Professional Service )
Visitors: 362,072