dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dotตารางสรุป ราคาแอร์สตาร์แอร์ STAR AIRE ทุกรุ่นทุกแบบอาทิ แอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE  แอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE 
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE  แอร์ตู้ตั้งพื้นสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าสตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์ม่านอากาศสตาร์แอร์ STAR AIRE สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อCALL CENTER 081-985-0077 กด 1 หรือ 2 


ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE รุ่น ARN/FCN
MODEL
CON + FAN
BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
รวม vat 
รีโมทมีสาย digital

 

 

ราคาขายส่ง
รวม vat

รีโมทไร้สาย digital

 ARN12/FCN400  12500    220V  ROTARY  14323  14775
 ARN16/FCN600  16500    220V  ROTARY  16085  16537
 ARN18/FCN600  18700    220V  ROTARY  16266  16717
 ARN20/FCN600  20700    220V  ROTARY  17079  17531
 ARN25/FCN800  26000    220V  ROTARY  19248  19699
 ARN29/FCN1200  29000    220V  ROTARY  26025  26477
 ARN33/FCN1200  33400    220V  ROTARY  26296  26748
 ARN33/FCN1200  33400    380V  ROTARY  27787  28239
 ARN36/FCN1200  36000    220V  ROTARY  27109  27561
 ARN36/FCN1200  36000    380V  ROTARY  28871  29323
 ARN38/FCN1200  38600    220V  SCROLL  30498  30950
 ARE38/FCN1200  38600    380V  SCROLL  30279  32531
 ARE44/FCN1600  44100    380V  SCROLL  35423  35875
 ARE48/FCN1600  48600    380V  SCROLL  35875  36326
 ARE60/FCN2000  60900    380V  SCROLL  41116  41567
 ARN38/FCN1200(2FAN)  38600    220V  SCROLL  30498  30950
 ARN38/FCN1200(2FAN)  38600    380V  SCROLL  32079  32531
 ARN44/FCN1600(2FAN)  44100    380V  SCROLL  35423  35875
 ARN48/FCN1600(2FAN)  48600    380V  SCROLL  35875  36326
 ARN60/FCN2000(2FAN)  60900    380V  SCROLL  41116  41567

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE รุ่น AR/FCR5 ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ไฟ220V article
MODEL
CON + FAN
BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
รวม vat 
รีโมทมีสาย digital

 

ราคาขายส่ง
รวม vat

รีโมทไร้สาย digital

 

 AR125D/FCR5-400  13581  11.75  220V  ROTARY  17576  18028
 AR255/FCR5-800  26131  11.73  220V SCROLL  30995  31447
 AR305B/FCR5-1100(2FAN)  30202  12.14  220V SCROLL  32802  33254
 AR305C/FCR5-1100  30421  11.62  220V SCROLL  31492  31944
 AR315/FCR5-1250RD  33041  11.32  220V SCROLL  37004  37456
 AR335A/FCR5-1250RD(2FAN)  33883  11.23  220V SCROLL  36010  36462
 AR325C/FCR5-13000  36560  11.17  220V SCROLL  37637  38088
 AR355A/FCR5-1301(2FAN)  36911  11.05  220V SCROLL  35739  36191
 AR385A/FCR5-1350(2FAN)  38252  11.74  220V SCROLL  40167  40619
 AR405A/FCR5-1350(2FAN)  40939  11.89  220V SCROLL  40167  40619
 AR405B/FCR5-1350(2FAN)  40488  11.45  220V SCROLL  39896  40348

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE รุ่น AR/FCR5 ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 ไฟ380V article
MODEL
CON + FAN
BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
รวม vat 
รีโมทมีสาย digital

ราคาขายส่ง
รวม vat

รีโมทไร้สาย digital

 AR315-3/FCR5-1250RD  32956    380V  SCROLL  39851  40302
 AR335-3A/FCR5-1250RD(2FAN)  34052    380V  SCROLL  38043  38495
 AR325-3/FCR5-1300  36689    380V  SCROLL  40890 41342
 AR355-3E/FCR5-1301  37411    380V  SCROLL  38314  38766
 AR405-3E/FCR5-1350  40426    380V  SCROLL  41296  41748
 AR355-3A/FCR5-1301(2FAN)  36314    380V  SCROLL  38314  38766
 AR355-3A/FCR5-1350(2FAN)  38551    380V  SCROLL  41658  42110
 AR385-3D/FCR5-1350(2FAN)  40718    380V  SCROLL  45046  45498
 AR405-3A/FCR5-1350(2FAN)  40314    380V  SCROLL  41748  42200
 AR405-3B/FCR5-1350(2FAN)  40195    380V  SCROLL  41296  41748

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE รุ่น AR/FCR แบบมาตรฐานอุตสหกรรม คอมโรตารี article
MODEL
CON + FAN
BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
รวม vat 
รีโมทมีสาย digital

 

ราคาขายส่ง
รวม vat

รีโมทไร้สาย digital

 AR12/FCR400  12500    220V  ROTARY  15272  15723
 AR16/FCR600  16500    220V  ROTARY  18299  18751
 AR18/FCR600  18700    220V  ROTARY  18208  18660
 AR20/FCR600  20200    220V  ROTARY  19338  19790
 AR25/FCR600  25900    220V  ROTARY  22275  22727
 AR25-3/FCR800  25900    380V  ROTARY  26431  26883
 AR30/FCR1001  30000    220V  ROTARY  27109  27561
 AR30-3/FCR1200  30000    380V  ROTARY  30046  30498
 AR32/FCR1100  32000    220V  ROTARY  28645  29097
 AR32-3/FCR1100  32000    380V  ROTARY  30091  30543
 AR36/FCR1200  36000    220V  ROTARY  31130  31582
AR36-3/FCR1200 36000
 380V ROTARY 32847 33299

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE รุ่น AR/FCR แบบมาตรฐานอุตสหกรรม คอมสโครล article
MODEL
CON + FAN
BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
รวม vat 
รีโมทมีสาย digital

ราคาขายส่ง
รวม vat

รีโมทไร้สาย digital

 AR18/FCR600  18700    220V  SCROLL  22230  22681
 AR20/FCR600  20200    220V  SCROLL  22952  23404
 AR25/FCR800  25900    220V  SCROLL  26477  26928
 AR30/FCR1001  30000    220V  SCROLL  29188  29639
 AR30-3/FCR1001  30000    380V  SCROLL  31492  31944
 AR32/FCR1100  32000    220V  SCROLL  39413  29865
 AR32-3/FCR1100  32000    380V  SCROLL  31989  32441
 AR36/FCR1200  36000    220V  SCROLL  32757  33209
 AR36-3/FCR1200  36000    380V   SCROLL  34338  34690
 AR38/FCR1300  38000    220V   SCROLL  35061  35513
 AR38-3/FCR1300  38000    380V   SCROLL  36688  37140
AR40/FCR1350 40900
220V   SCROLL 37094 37546
AR40-3/FCR1350 40900
380V   SCROLL 37320 37772

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ก่อนหน้า123ถัดไป
[Go to top]