dot dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ย้ายแอร์ เติมนํ้ายาแอร์ วางระบบแอร์
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ม่านอากาศ แอร์เคลื่อนที่ เครื่องฟอกอากาศ แอร์มิตซูบิชิ แอร์ไดกิ้น แอร์เซ็นทรัลแอร์ แอร์เทรน แอร์อามีน่า แอร์แคเรียร์ แอร์ซัมซุง แอร์แอลจี แอร์ยอรค์ สตาร์แอร์ ยูนิแอร์ แอร์ซัยโจเด็นกิ แอร์พานาโซนิค
dot
แอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์สี่ทิศทาง แอร์เปลือย แอร์ตู้ตั้ง แอร์ต่อท่อลม แอร์เคลื่อนที่ แอร์มุ้ง แอร์ม่านอากาศ เครื่องฟอกอากาศ
dot
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า AMENA
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์CENTRAL AIR
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์ HAIER
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI
bulletแอร์ติดผนังแอลจี LG
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI HEAVY
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย MIDEA
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์ติดผนังชารป์ SHARP
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง SAMSUNG
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA
bulletแอร์ติดผนังเทรน TRANE
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI-AIRE
bulletแอร์ติดผนังยอรค์ YORK
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์ HAIER
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี LG
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย MIDEA
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค PANASONIC
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา TOSHIBA
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI-AIRE
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์ YORK
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า AMENA
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี LG
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย MIDEA
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค PANASONIC
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา TOSHIBA
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน TRANE
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ UNI-AIRE
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์ YORK
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า AMENA
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์เปลือยโตชิบา TOSHIBA
bulletแอร์เปลือยเทรน TRANE
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์ UNI - AIRE
bulletแอร์เปลือยยอรค์ YORK
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า AMENA
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี LG
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย MIDEA
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน TRANE
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์ UNI - AIRE
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์ YORK
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า AMENA
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี LG
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNI AIRE
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์ YORK
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า AMENA
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์CENTRALAIR
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย MIDEA
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์ YORK
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletม่านอากาศพานาโซนิค PANASONIC
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์ STAR AIRE
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า AMENA
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน TRANE
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์ UNI - AIRE
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทรน
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำยูนิแอร์
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น DAIKIN
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจ SAIJO DENKI
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์ SHARP
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์ YORK
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
bulletคำถามที่พบบ่อย
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot

dot


 

 
   
 

บริษัท ทวีชัยการไฟฟ้า จำกัด ศูนย์ค้าปลีกและส่ง เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน แอร์โรงงาน และ แอร์สำหรับสำนักงาน ทุกชนิดอาทิ แอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง แอร์ตู้ตั้ง แอร์เปลือย แอร์เคลื่อนที่ แอร์มุ้ง แอร์ม่านอากาศ แอร์ต่อท่อลม เครื่องฟอกอากาศ โดยเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของบริษัทเครื่องปรับอากาศชั้นนำอาทิ แอร์มิตซูบิชิอิเลคทริค MITSUBISHI LECTRIC แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY แอร์พานาโซนิค PANASONIC แอร์ไดกิ้น DAIKIN แอร์ชารป์ SHARP แอรืยอรค์ YORK ยูนิแอร์ UNI-AIRE แอร์ซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI แอร์อามีน่า AMENA แอร์เทรน TRANE แอร์ซัมซุง SAMSUNG แอร์ไฮเออร์ HAIER แอร์แอลจี LG สตาร์แอร์ STAR AIRE และอื่นๆ อีกมากมาย


  นอกจากนี้ ทางบริษัทยังให้บริการติดตั้งวางระบบแบบครบวงจรสำหรับ เครื่องปรับอากาศทีใช้ในครัวเรือน ออฟฟิต โรงแรม และ โรงงานอุตสาหกรรม ในราคาพิเศษมีทีมช่างติดตั้งที่ได้มาตรฐานและการบริการที่ฉับไวนอกจากนี้ยังมีทีมงานที่ให้บริการแนะนำการติดตั้งถึงที่อยู่ของท่านในงบประมาณที่ประหยัดและการเสนอราคาที่รวดเร็วท่านจะได้รับความพึงพอใจเพียงท่านใช้บริการกับเรา

 

 

 

 

แอร์อามีน่า เครื่องปรับอากาศอามีน่า ราคาโปรโมชั่น อามีน่า amena
แอร์ติดผนัง อามีน่า AMENA รุ่น WP-SERIES
ราคา 15,100.00 บาท
พิเศษ 13,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WJ
ราคา 15,400.00 บาท
พิเศษ 14,500.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ซัมซุง เครื่องปรับอากาศซัมซุง ราคาโปรโมชั่น ซัมซุง samsung
 แอร์ติดผนัง ซัมซุง SAMSUNG รุ่น AR5000
ราคา 16,900.00 บาท
พิเศษ 14,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนัง ซัมซุง SAMSUNG รุ่น AR7000 smart-wifi
ราคา 20,900.00 บาท
พิเศษ 17,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์เทรน เครื่องปรับอากาศเทรน ราคาโปรโมชั่น เทรน trane
แอร์ติดผนัง เทรน TRANE รุ่น BROVO-SERIES5
ราคา 20,900.00 บาท
พิเศษ 14,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตั้งแขวน เทรน TRANE รุ่น COOL-PLUS-SERIES
ราคา 15,700.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ ราคาโปรโมชั่น แคเรียร์ carrier
 แอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER รุ่น 42TSN-SERIES R410A
ราคา 16,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER รุ่น 42 TUS-SERIES
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น โตชิบา toshiba
 แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น G-SERIESนํ้ายาR410A
ราคา 19,000.00 บาท
พิเศษ 17,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น HI-WALL-INVERTER
ราคา 22,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
 แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวีดิวตี้ mitsubishi heavy duty
 แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น DELUXE
ราคา 19,900.00 บาท
พิเศษ 17,500.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ ระบบอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI HEAVY DUTY รุ่น INVERTER
ราคา 29,500.00 บาท
พิเศษ 22,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ติดผนัง ชารป์ SHARP รุ่น NEW PLASMA CLUSTER
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท
ดูทั้งหมด..
แอร์ไดกิ้น เครื่องปรับอากาศไดกิ้น ราคาโปรโมชั่น ไดกิ้น daikin
 แอร์ติดผนัง ไดกิ้น DAIKINรุ่น FTM-SERIES ขนาด 9000 BTU
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 17,500.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN รุ่น INVERTER FTKC-R32
ราคา 31,300.00 บาท
พิเศษ 21,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
สตาร์แอร์ ราคาโปรโมชั่น star aire
แอร์ติดผนัง สตาร์แอร์ ( STAR AIRE ) รุ่น AE/RE-SERIES
ราคา 14,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ตั้งแขวน STAR AIRE สตาร์แอร์ รุ่น ARN12/FCN400 รีโมทมีสาย
ราคา 16,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์พานาโซนิค เครืองปรับกาศพานาโซนิค ราคาโปรโมชั่น พานาโซนิค panasonic
แอร์ติดผนัง พานาโซนิค PANASONIC รุ่น STANDARD
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ พานาโซนิค PANASONIC รุ่น DELUXE INVERTER
ราคา 22,000.00 บาท
พิเศษ 19,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ซัยโจเด็นกิ เครื่องปรับอากาศซัยโจเด็นกิ ราคาโปรโมชั่น ซัยโจเด็นกิ saijo denki
 แอร์ติดผนัง SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ รุ่น SUPERIOR R410A
ราคา 19,900.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ รุ่น TURBO A.P.S.R410A
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์มิตซูบิชิ เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ ราคาโปรโมชั่น มิตซูบิชิ mitsubishi
แอร์ติดผนัง มิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น ECONO(R410)
ราคา 18,300.00 บาท
พิเศษ 17,500.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC มิตซูบิชิ อิเลคทริค รุ่น SUPER INVERTER
ราคา 22,700.00 บาท
พิเศษ 21,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์แอลจี เครื่องปรับอากาศแอลจี ราคาโปรโมชั่น แอลจี LG
 แอร์ติดผนัง แอลจี (LG) รุ่น ECONO PLUS
ราคา 16,900.00 บาท
พิเศษ 14,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ แอลจี LG รุ่น GREEN INVERTER V ขนาด 8741 BTU
ราคา 24,900.00 บาท
พิเศษ 18,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ไฮเออร์ เครื่องปรับอากาศไฮเออร์ haier
แอร์ติดผนัง HAIER ไฮเออร์ รุ่น ECONO ขนาด 10000
ราคา 15,900.00 บาท
พิเศษ 14,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนัง HAIER ไฮเออร์ รุ่น SMART
ราคา 19,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
เครื่องปรับอากาศขายดี แอร์เคลื่อนที่ ม่านอากาศ แอร์มุ้ง เครื่องฟอกอากาศ
แอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น CSA-CW06
ราคา 22,500.00 บาท
พิเศษ 17,500.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB12 ขนาด 12000 BTU
ราคา 21,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB14 ขนาด 14000 BTU
ราคา 25,900.00 บาท
พิเศษ 17,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB18 ขนาด18000BTU
ราคา 27,900.00 บาท
พิเศษ 18,900.00 บาท
On Sale
: แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB20 ขนาด 20000 BTU
ราคา 30,900.00 บาท
พิเศษ 20,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า AMENA รุ่น ACL-SERIES ขนาด 12000 BTU
ราคา 23,900.00 บาท
พิเศษ 17,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า AMENA รุ่น BCL-SERIES ขนาด 9000 BTU
ราคา 23,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ star aire รุ่น PAS-12 ขนาด 12000 BTU
ราคา 23,900.00 บาท
พิเศษ 18,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ YORK รุ่น PENGUIN ขนาด 12000 BTU
ราคา 21,500.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ติดผนัง แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ติดผนัง อามีน่า AMENA รุ่น WP-SERIES
ราคา 15,100.00 บาท
พิเศษ 13,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WJ
ราคา 15,400.00 บาท
พิเศษ 14,500.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนังอามีน่า AMENA รุ่น WL
ราคา 16,700.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนังอามีน่า ระบบอินเวอร์เตอร์ AMENA รุ่น WJV-SERIES
ราคา 25,400.00 บาท
พิเศษ 21,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนัง อามีน่า AMENA รุ่น WX
ราคา 55,900.00 บาท
พิเศษ 48,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนัง AMENA อามีน่า รุ่น WXT-SERIES
ราคา 45,300.00 บาท
พิเศษ 41,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ตั้งแขวน เครืองปรับอากาศ แอร์ตั้งแขวน มิตซูบิชิอิ เลคทริค แอร์ตั้งแขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ แอร์ตั้งแขวนเทรน แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแขวนยอรค์ แอร์ตั้งแขวนอามีน่า แอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
 แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SKM-SERIES
ราคา 17,653.00 บาท
On Sale
 แอร์ตั้งแขวน อามีน่า ( AMENA ) รุ่น SU-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5
ราคา 16,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตั้งแขวน อามีน่า ( AMENA ) รุ่น SN-G
ราคา 15,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SU-SERIES R410A
ราคา 21,988.00 บาท
On Sale
แอร์ตั้งแขวน MIDEA รุ่น MCFUC/MCFUF-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย
ราคา 14,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ตั้งแขวน CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42FAE-Series ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย มีสวิงซ้ายขวา
ราคา 19,819.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์สี่ทิศทาง เครื่องปรับอากาศ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ อิเลคทริค  แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ แอร์สี่ทิศทางเทรน
 แอรฝังฝ้าสี่ทิศทาง อามีน่า ( AMENA ) รุ่น LC/SC-SERIES
ราคา 25,900.00 บาท
On Sale
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง อามีน่า ( AMENA )รุ่น LCB
ราคา 33,900.00 บาท
On Sale
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง มีเดีย MIDEA รีโมทไร้สาย รุ่น MCUC/MUCF-SERIES
ราคา 23,700.00 บาท
On Sale
แอร์ฝังในฝ้าสี่ทิศทาง CARRIER แคเรียร์ รีโมทไร้สาย รุ่น 40KMT-SERIES
ราคา 35,594.00 บาท
On Sale
 แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์ รุ่น CFC
ราคา 26,800.00 บาท
On Sale
 แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง ไดกิ้น ( daikin ) รุ่น FHC-SERIES ร๊โมทมีสาย
ราคา 40,400.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์เปลือย เครืองปรับอากาศ แอร์เปลือย แอร์เปลือยมิตซูบิชิอิเลคทริค แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยซัยโจเด็น
แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันต่ำ อามีน่า ( AMENA ) รุ่น CONCEAL TYPE CM-R22
ราคา 13,900.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันตํ่า AMENA(อามีน่า) รุ่น CONCEALED TYPE DCM-G-R22
ราคา 13,900.00 บาท
On Sale
 แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันตํ่า อามีน่า AMENA รุ่น DCM-R22
ราคา 16,300.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย ต่อท่อลมระยะสั้น CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42CB-SERIES
ราคา 16,172.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย ต่อท่อลมระยะปานกลาง CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42CH-SERIES
ราคา 16,330.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้า carrier แคเรียร์ รุ่น 42CB-SERIES
ราคา 19,977.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ตู้ตั้งพื้น เครืองปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น แอร์ตู้ตั้ง เซ็นทรัลแอร์ แอร์ตู้ตั้งพื้นเทรน แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ แอร์ตู้ตั้งพื้นยอรค์ แอร์ตู้ตั้งพื้นซัยโจเด็นกิ แอร์ตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์
แอร์ตู้ตั้งพื้นอามีน่า AMENA รุ่น FKM-SERIES
ราคา 24,100.00 บาท
On Sale
แอร์ตู้ตั้งพื้น มีเดีย MIDEA รุ่น MF-SERIES ขนาด 41000 BTU
ราคา 38,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตู้ตั้งพื้น แคเรียร์ ( CARRIER ) รุ่น 40QB
ราคา 36,545.00 บาท
On Sale
 แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ CARRIER รุ่น 38LF/40QD SERIESนํ้ายา R407C
ราคา 104,530.00 บาท
On Sale
 แอร์ตู้ตั้งพื้นเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น CFP-M
ราคา 28,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตู้ตั้งพื้น DAIKIN รุ่น AFV-SERIES
ราคา 65,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ต่อท่อลม เครืองปรับอากาศ แบบต่อท่อลม  แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena
 แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันปานกลาง AMENA รุ่น DNM
ราคา 22,300.00 บาท
On Sale
 แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันสูง AMENA รุ่น DMH
ราคา 23,500.00 บาท
On Sale
แอร์ต่อท่อลม ระยะไกล แคเรียร์ CARRIER รุ่น 40LAS-SERIES
ราคา 50,498.00 บาท
On Sale
 แอร์ต่อท่อลม ระยะไกล CARRIER รุ่น 38LF/40LAS-SERIESนํ้ายาR407C
ราคา 63,995.00 บาท
On Sale
แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ CARRIER แคเรียร์ รุ่น 40RR-SERIES
ราคา 122,637.00 บาท
On Sale
แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ CARRIER รุ่น 38LF/40RR-SERIESนํ้ายาR407
ราคา 155,762.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า เครืองปรับอากาศ แบบระบายความร้อนด้วยนํ้า แล ะ แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า ยี่ฮ้อชั้นนำอาทิ เทรน trane แคเรียร์ ยอรค์ york ยูนิแอร์ uni aire
 คอลย์เย็น แอร์ตั้งแขวน แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้าคอลย์นํ้า CENTRAL AIR รุ่น CFV(H)-W
ราคา 6,900.00 บาท
On Sale
คอลย์เย็น แอร์เปลือย แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้าคอลย์นํ้า CENTRAL AIR รุ่น CFH-BW
ราคา 5,500.00 บาท
On Sale
คอลย์เย็น แอร์ตู้ แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้าคอลย์นํ้า CENTRAL AIR รุ่น CFP-W
ราคา 17,500.00 บาท
On Sale
คอลย์เย็น แอร์ต่อท่อลม แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้าคอลย์นํ้า CENTRAL AIR รุ่น CFP-W
ราคา 12,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ตั้งแขวน แบบ ระบายความร้อนด้วยคอลย์นํ้า CARRIER รุ่น 42VFT-SERIES
ราคา 22,276.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้า carrier แคเรียร์ รุ่น 42CB-SERIES
ราคา 19,977.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
ดูทั้งหมด..
 
สินค้าเครื่องปรับอากาศ แคตตาล็อกสินค้า

 

บริการ

 

• แอร์อามีน่า AMENA • แอร์อามีน่า • ติดตั้งแอร์
• แอร์แคเรีบร์ CARRIER • แอร์แคร์เรียร์ • บริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
• แอร์เซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR • แอร์เซ็นทรัลแอร์ • บริการซ่อมและย้ายแอร์
• แอร์ไดกิ้น DAIKIN • แอร์ไดกิ้น • ขอใบเสนอราคา
• แอร์ไดเซ็นโกะ DAISENKO • แอร์ไดเซ็นโกะ • การชำระเงิน
• แอร์ฟูจิสุ FUJITSU • แอร์ซัยโจเด็นกิ

 

• แอร์ไฮเออร์ HAIER • แอร์ฟูจิสุ เกี่ยวกับเรา 
• แอร์ฮิตาชิ HITACHI • แอร์ไฮเออร์  
• แอร์แอลจี LG • แอร์ฮิตาชิ • ประวัติ
• แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI • แอร์แอลจี • วิสัยทัศน์
• แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ MITSUBISHI HEAVY  • แอร์มิตซูบิชิ • บริษัทที่เป็นเครือพันธมิตร
• แอร์มิตซูต้า MITSUTA • แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่  ทำไมต้องทวีชัยแอร์
• แอร์พานาโซนิค PANASONIC • แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่  
 แอร์ซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI  แอร์มีเดีย  
• แอร์มีเดีย MIDEA  แอร์พานาโซนิค  
• แอร์ซัมซุง SAMSUNG  แอร์ซัมซุง  
• แอร์ชาร์ป SHARP  แอร์ชาร์ป  
• แอร์สตาร์แอร์ STAR AIRER  แอร์สตาร์แอร์  
• แอร์โตชิบา TOSHIBA  แอร์โตชิบา  
• แอร์เทรน TRAND  แอร์เทรน  
 แอร์ยูนิแอร์ UNI AIR  แอร์ยูนิแอร์  
 แอร์ยอร์ค YORK  แอร์ยอร์ค