dot dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ย้ายแอร์ เติมนํ้ายาแอร์ วางระบบแอร์
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ม่านอากาศ แอร์เคลื่อนที่ เครื่องฟอกอากาศ แอร์มิตซูบิชิ แอร์ไดกิ้น แอร์เซ็นทรัลแอร์ แอร์เทรน แอร์อามีน่า แอร์แคเรียร์ แอร์ซัมซุง แอร์แอลจี แอร์ยอรค์ สตาร์แอร์ ยูนิแอร์ แอร์ซัยโจเด็นกิ แอร์พานาโซนิค
dot
แอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์สี่ทิศทาง แอร์เปลือย แอร์ตู้ตั้ง แอร์ต่อท่อลม แอร์เคลื่อนที่ แอร์มุ้ง แอร์ม่านอากาศ เครื่องฟอกอากาศ
dot
แอร์ติดผนัง อามีน่า แอร์ติดผนัง แคเรียร์ แอร์ติดผนัง ไดกิ้น แอร์ติดผนัง พานาโซนิค แอร์ติดผนัง มิตซูบิชิ แอร์ติดผนัง ซัมซุง แอร์ติดผนัง ไฮเออร์ แอร์ติดผนัง แอลจี แอร์ติดผนัง ไซโจเด็นกิ แอร์ติดผนัง ชารป์ แอร์ติดผนัง เทรน แอร์ติดผนัง ยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนัง AMENA
bulletแอร์ติดผนัง CARRIER
bulletแอร์ติดผนัง CENTRAL AIR
bulletแอร์ติดผนัง DAIKIN
bulletแอร์ติดผนัง DAISENKO
bulletแอร์ติดผนัง FUJITSU
bulletแอร์ติดผนัง HAIER
bulletแอร์ติดผนัง LG
bulletแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ติดผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY
bulletแอร์ติดผนัง MITSUTA
bulletแอร์ติดผนัง PANASONIC
bulletแอร์ติดผนัง SAIJO DENKI
bulletแอร์ติดผนัง SHARP
bulletแอร์ติดผนัง SAMSUNG
bulletแอร์ติดผนัง STAR AIRE
bulletแอร์ติดผนัง TOSHIBA
bulletแอร์ติดผนัง TRANE
bulletแอร์ติดผนัง UNI-AIRE
bulletแอร์ติดผนัง YORK
แอร์ตั้งแอร์แขวน อามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวน เทรนแอร์ตั้งแอร์แขวน ยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวน มิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวน ไดกิ้น ฟุจิสึ แอร์ตั้งแอร์แขวน ซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวน ยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวน แคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวน ไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวน AMENA
bulletแอร์ตั้งแขวน CARRIER
bulletแอร์ตั้งแขวน CENTRAL AIR
bulletแอร์ตั้งแขวน DAIKIN
bulletแอร์ตั้งแขวน DAISENKO
bulletแอร์ตั้งแขวน FUJITSU
bulletแอร์ตั้งแขวน MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ตั้งแขวน HAIER
bulletแอร์ตั้งแขวน LG
bulletแอร์ตั้งแขวน MITSUTA
bulletแอร์ตั้งแขวน PANASONIC
bulletแอร์ตั้งแขวน SAIJO DENKI
bulletแอร์ตั้งแขวน STAR AIRE
bulletแอร์ตั้งแขวน TRANE
bulletแอร์ตั้งแขวน UNI-AIRE
bulletแอร์ตั้งแขวน YORK
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทาง AMENA
bulletแอร์สี่ทิศทาง CARRIER
bulletแอร์สี่ทิศทาง CENTRAL AIR
bulletแอร์สี่ทิศทาง DAIKIN
bulletแอร์สี่ทิศทาง DAISENKO
bulletแอร์สี่ทิศทาง FUJITSU
bulletแอร์สี่ทิศทาง LG
bulletแอร์สี่ทิศทาง MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์สี่ทิศทาง MITSUTA
bulletแอร์สี่ทิศทาง PANASONIC
bulletแอร์สี่ทิศทาง SAIJO DENKI
bulletแอร์สี่ทิศทาง STAR AIRE
bulletแอร์สี่ทิศทาง TOSHIBA
bulletแอร์สี่ทิศทาง TRANE
bulletแอร์สี่ทิศทาง UNI-AIRE
bulletแอร์สี่ทิศทาง YORK
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือย AMENA
bulletแอร์เปลือย CARRIER
bulletแอร์เปลือย CENTRAL AIR
bulletแอร์เปลือย DAIKIN
bulletแอร์เปลือย DAISENKO
bulletแอร์เปลือย FUJITSU
bulletแอร์เปลือย MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์เปลือย MITSUTA
bulletแอร์เปลือย SAIJO DENKI
bulletแอร์เปลือย STAR AIRE
bulletแอร์เปลือย TRANE
bulletแอร์เปลือย UNI - AIRE
bulletแอร์เปลือย YORK
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้ง CARRIER
bulletแอร์ตู้ตั้ง CENTRAL AIR
bulletแอร์ตู้ตั้ง DAIKIN
bulletแอร์ตู้ตั้ง DAISENKO
bulletแอร์ตู้ตั้ง LG
bulletแอร์ตู้ตั้ง MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ตู้ตั้ง MITSUTA
bulletแอร์ตู้ตั้ง SAIJO DENKI
bulletแอร์ตู้ตั้ง STAR AIRE
bulletแอร์ตู้ตั้ง TRANE
bulletแอร์ตู้ตั้ง UNI - AIRE
bulletแอร์ตู้ตั้ง YORK
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลม AMENA
bulletแอร์ต่อท่อลม CARRIER
bulletแอร์ต่อท่อลม CENTRAL AIR
bulletแอร์ต่อท่อลม DAIKIN
bulletแอร์ต่อท่อลม FUJITSU
bulletแอร์ต่อท่อลม LG
bulletแอร์ต่อท่อลม MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ต่อท่อลม STAR AIRE
bulletแอร์ต่อท่อลม SAIJO DENKI
bulletแอร์ต่อท่อลม TRANE
bulletแอร์ต่อท่อลม UNI AIRE
bulletแอร์ต่อท่อลม YORK
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้ง CENTRAL AIR
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่ AMENA
bulletแอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR
bulletแอร์เคลื่อนที่ STAR AIRE
bulletแอร์เคลื่อนที่ YORK
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศ CENTRAL AIR
bulletม่านอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC
bulletม่านอากาศ PANASONIC
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่ AMENA
bulletแอร์ขนาดใหญ่ TRANE
bulletแอร์ขนาดใหญ่ STAR AIRE
bulletแอร์ขนาดใหญ่ UNI - AIRE
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ CARRIER
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ CENTRAL AIR
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ STAR AIRE
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ TRANE
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ UNI AIRE
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ YORK
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศ DAIKIN
bulletเครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI
bulletเครื่องฟอกอากาศ SHARP
bulletเครื่องฟอกอากาศ YORK
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
bulletคำถามที่พบบ่อย
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot

dot


 

 
   
 

   บริษัท ทวีชัยการไฟฟ้า จำกัด ศูนย์ค้าปลีกและส่งเครื่องปรับอากาศแอร์บ้าน แอร์โรงงาน และ แอร์สำหรับสำนักงาน ทุกชนิดอาทิ แอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง แอร์ตู้ตั้ง แอร์เปลือย แอร์เคลื่อนที่ แอร์มุ้ง แอร์ม่านอากาศ แอร์ต่อท่อลม เครื่องฟอกอากาศ โดยเป็นตัวแทนที่ถูกต้องของบริษัท เครื่องปรับอากาศชั้นนำอาทิ มิตซูบิชิอิเลคทริค MITSUBISHI LECTRIC มิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ MITSUBISHI HEAVY DUTY พานาโซนิค PANASONIC ไดกิ้น DAIKIN ชารป์ SHARP ยอรค์ YORK ยูนิแอร์ UNI-AIRE ซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI อามีน่า AMENA เทรนTRANE ซัมซุง SAMSUNG ไฮเออร์ HAIER แอลจี LG สตาร์แอร์ STAR AIREและอื่นๆ อีกมากมาย


  นอกจากนี้ ทางบริษัทยังให้บริการติดตั้งวางระบบแบบครบวงจรสำหรับ เครื่องปรับอากาศทีใช้ในครัวเรือน ออฟฟิต โรงแรม และ โรงงานอุตสาหกรรม ในราคาพิเศษ มีทีมช่างติดตั้งที่ได้มาตรฐาน และการบริการ ที่ฉับไว นอกจากนี้ยังมีทีมงาน ที่ให้บริการแนะนำการติดตั้งถึงที่อยู่ของท่าน ในงบประมาณที่ประหยัด และการเสนอราคาที่รวดเร็วท่านจะได้รับความพึงพอใจเพียงท่านใช้บริการกับเรา

 

 

 

 

แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น อามีน่า amena
แอร์ติดผนัง อามีน่า AMENA รุ่น WP-SERIES
ราคา 15,100.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง AMENA อามีน่า รุ่น WJ
ราคา 14,900.00 บาท
พิเศษ 13,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรัอากาศ ราคาโปรโมชั่น ซัมซุง samsung
 แอร์ติดผนัง SAMSUNG ซัมซุง รุ่น ECO PLUS
ราคา 16,900.00 บาท
พิเศษ 14,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง ซัมซุง SAMSUNG รุ่น DOUBLE PROTECTION
ราคา 20,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น เทรน trane
 แอร์ติดผนัง เทรน ( TRANE) รุ่น BROVO
ราคา 20,900.00 บาท
พิเศษ 14,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตั้งแขวน เทรน TRANE รุ่น COOL-PLUS-SERIES
ราคา 15,700.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น แคเรียร์ carrier
 แอร์ติดผนัง CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42 TUS-SERIES
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง CARRIER แคเรียร์ รุ่น TAURUS
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น โตชิบา toshiba
แอร์ติดผนังTOSHIBA โตชิบา รุ่น n-series
ราคา 19,000.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนัง TOSHIBA โตชิบา รุ่น HI-WALL-INVERTER
ราคา 22,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ราคาโปรโมชั่น แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวีดิวตี้ mitsubishi heavy duty
 แอร์ติดผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ รุ่น STANDARD
ราคา 19,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY มิตซูบิชิ เฮฟวี่ดิวตี้ รุ่น DELUXE
ราคา 19,900.00 บาท
พิเศษ 17,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น ไดกิ้น daikin
แอร์ติดผนัง DAIKIN ไดกิ้น รุ่น FTE-N
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 16,500.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง daikin ไดกิ้น รุ่น FTKD-SERIS
ราคา 31,300.00 บาท
พิเศษ 21,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน แอร์ราคาถูก เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น สตาร์แอร์ STAR AIRE
แอร์ติดผนัง สตาร์แอร์ ( STAR AIRE ) รุ่น AE/RE-SERIES
ราคา 14,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ตั้งแขวน STAR AIRE สตาร์แอร์ รุ่น ARN12/FCN400 รีโมทมีสาย
ราคา 16,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครืองปรับกาศ ราคาโปรโมชั่น พานาโซนิค panasonic
แอร์ติดผนัง พานาโซนิค ( panasonic ) รุ่น standard
ราคา 17,900.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง พานาโซนิค ( PANASONIC ) รุ่น DELUXE INVERTER
ราคา 22,000.00 บาท
พิเศษ 19,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น ซัยโจเด็นกิ saijo denki
แอร์ติดผนัง SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ รุ่น SUPERIOR
ราคา 19,900.00 บาท
พิเศษ 15,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนัง SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ รุ่น Hepa A.P.S.
ราคา 22,900.00 บาท
พิเศษ 18,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น มิตซูบิชิ mitsubishi
แอร์ติดผนัง มิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น ECONO(R410)
ราคา 18,300.00 บาท
พิเศษ 17,500.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC มิตซูบิชิ อิเลคทริค รุ่น SUPER INVERTER
ราคา 22,700.00 บาท
พิเศษ 21,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น แอลจี LG
 แอร์ติดผนัง แอลจี (LG) รุ่น ECONO PLUS
ราคา 16,900.00 บาท
พิเศษ 13,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ แอลจี LG รุ่น GREEN INVERTER V ขนาด 8741 BTU
ราคา 24,900.00 บาท
พิเศษ 17,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ ราคาโปรโมชั่น ไฮเออร์ haier
แอร์ติดผนัง HAIER ไฮเออร์ รุ่น ECONO ขนาด 10000
ราคา 15,900.00 บาท
พิเศษ 14,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ติดผนัง HAIER ไฮเออร์ รุ่น SMART
ราคา 19,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
สินค้า HOT SALE: แอร์เคลื่อนที่ ม่านอากาศ แอร์มุ้ง เครื่องฟอกอากาศ
แอร์มุ้ง CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์ รุ่น CSA-CW06 ขนาด 6000 BTU
ราคา 22,500.00 บาท
พิเศษ 17,500.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB12 ขนาด 12000 BTU
ราคา 21,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB14 ขนาด 14000 BTU
ราคา 25,900.00 บาท
พิเศษ 17,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB18 ขนาด18000BTU
ราคา 27,900.00 บาท
พิเศษ 18,900.00 บาท
On Sale
: แอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB20 ขนาด 20000 BTU
ราคา 30,900.00 บาท
พิเศษ 20,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า AMENA รุ่น ACL-SERIES ขนาด 12000 BTU
ราคา 23,900.00 บาท
พิเศษ 17,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า AMENA รุ่น BCL-SERIES ขนาด 9000 BTU
ราคา 23,900.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ star aire รุ่น PAS-12 ขนาด 12000 BTU
ราคา 23,900.00 บาท
พิเศษ 18,900.00 บาท
On Sale
แอร์เคลื่อนที่ YORK รุ่น PENGUIN ขนาด 12000 BTU
ราคา 21,500.00 บาท
พิเศษ 16,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ติดผนัง แอร์บ้าน เครื่องปรับอากาศ แอร์ติดผนังมิตซูบิชิอิ แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ติดผนัง อามีน่า AMENA รุ่น WP-SERIES
ราคา 15,100.00 บาท
พิเศษ 13,500.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง AMENA อามีน่า รุ่น WJ
ราคา 14,900.00 บาท
พิเศษ 13,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง อามีน่า AMENA รุ่น WL
ราคา 16,700.00 บาท
พิเศษ 14,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง ระบบ อินเวอร์เตอร์ AMENA รุ่น WJV-SERIES
ราคา 25,400.00 บาท
พิเศษ 23,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง อามีน่า ( AMENA ) รุ่น WX
ราคา 21,000.00 บาท
พิเศษ 19,900.00 บาท
On Sale
แอร์ติดผนัง อามีน่า AMENA รุ่น WX
ราคา 55,900.00 บาท
พิเศษ 48,900.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ตั้งแขวน เครืองปรับอากาศ แอร์ตั้งแขวน มิตซูบิชิอิ เลคทริค แอร์ตั้งแขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ แอร์ตั้งแขวนเทรน แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแขวนยอรค์ แอร์ตั้งแขวนอามีน่า แอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
 แอร์ตั้งแขวน อามีน่า ( AMENA ) รุ่น SU-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5
ราคา 17,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตั้งแขวน อามีน่า ( AMENA ) รุ่น SN-G
ราคา 15,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ตั้งแขวน CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42FAE-Series ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย มีสวิงซ้ายขวา
ราคา 20,300.00 บาท
On Sale
แอร์ตั้งแขวน CARRIER ตั้งแขวน รุ่น 42VFE-SERIES ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
ราคา 19,600.00 บาท
On Sale
แอร์ตั้งแขวน CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42FAT-Series มอก.
ราคา 19,300.00 บาท
On Sale
แอร์ตั้งแขวน CARRIER รุ่น 42VFT-Series มอก. รีโมทมีสาย
ราคา 18,400.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์สี่ทิศทาง เครื่องปรับอากาศ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ อิเลคทริค  แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ แอร์สี่ทิศทางเทรน
 แอรฝังฝ้าสี่ทิศทาง อามีน่า ( AMENA ) รุ่น LC/SC-SERIES
ราคา 26,900.00 บาท
On Sale
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง อามีน่า ( AMENA )รุ่น LCB
ราคา 34,900.00 บาท
On Sale
แอร์ฝังในฝ้าสี่ทิศทาง CARRIER แคเรียร์ รีโมทไร้สาย รุ่น 40KMT-SERIES
ราคา 35,600.00 บาท
On Sale
 แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์ รุ่น CFC
ราคา 26,800.00 บาท
On Sale
 แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง ไดกิ้น ( daikin ) รุ่น FHC-SERIES ร๊โมทมีสาย
ราคา 40,400.00 บาท
On Sale
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง ไดกิ้น ( daikin ) รุ่น FHC-SERIES ร๊โมทไร้สาย
ราคา 41,500.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์เปลือย เครืองปรับอากาศ แอร์เปลือย แอร์เปลือยมิตซูบิชิอิเลคทริค แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยซัยโจเด็น
แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันต่ำ อามีน่า ( AMENA ) รุ่น CONCEAL TYPE CM-R22
ราคา 13,900.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันตํ่า AMENA(อามีน่า) รุ่น CONCEALED TYPE DCM-G-R22
ราคา 13,900.00 บาท
On Sale
 แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันตํ่า อามีน่า AMENA รุ่น DCM-R22
ราคา 16,300.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย ต่อท่อลมระยะสั้น CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42CB-SERIES
ราคา 17,200.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย ต่อท่อลมระยะปานกลาง CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42CH-SERIES
ราคา 16,300.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้า carrier แคเรียร์ รุ่น 42CB-SERIES
ราคา 21,200.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ตู้ตั้งพื้น เครืองปรับอากาศ แบบตู้ตั้งพื้น แอร์ตู้ตั้ง เซ็นทรัลแอร์ แอร์ตู้ตั้งพื้นเทรน แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ แอร์ตู้ตั้งพื้นยอรค์ แอร์ตู้ตั้งพื้นซัยโจเด็นกิ แอร์ตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์
แอร์ตู้ตั้งพื้น แคเรียร์ ( CARRIER ) รุ่น 40QB
ราคา 38,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตู้ตั้งพื้น CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์ แบบ มอก.รุ่น SF-PA-SERIES
ราคา 35,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตู้ตั้งพื้น CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์ รุ่น CFP-N
ราคา 28,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตู้ตั้งพื้น DAIKIN รุ่น AFV-SERIES
ราคา 65,900.00 บาท
On Sale
แอร์ตู้ตั้ง DAISENKO ไดเซ็นโกะ รุ่น APK-SERIES
ราคา 32,500.00 บาท
On Sale
แอร์ตู้ตั้ง MITSUBISHI มิตซูบิชิ อิเลคทริค รุ่น PS-SERIES
ราคา 108,800.00 บาท
พิเศษ 99,300.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ต่อท่อลม เครืองปรับอากาศ แบบต่อท่อลม  แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena
 แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันปานกลาง AMENA รุ่น DNM
ราคา 22,300.00 บาท
On Sale
 แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันสูง AMENA รุ่น DMH
ราคา 23,500.00 บาท
On Sale
แอร์ต่อท่อลม ระยะไกล CARRIER แคเรียร์ รุ่น 40LB-SERIES
ราคา 44,800.00 บาท
On Sale
แอร์ต่อท่อลมขนาดใหญ่ CARRIER แคเรียร์ รุ่น 40RR-SERIES
ราคา 122,000.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันต่ำ ไดกิ้น ( DAIKIN ) รุ่น FDBT/PU-SERIES
ราคา 16,900.00 บาท
On Sale
 แอร์เปลือย ต่อท่อลม แรงดันต่ำ ไดกิ้น ( DAIKIN ) รุ่น FDBT/NU-SERIES
ราคา 16,100.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า เครืองปรับอากาศ แบบระบายความร้อนด้วยนํ้า แล ะ แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า ยี่ฮ้อชั้นนำอาทิ เทรน trane แคเรียร์ ยอรค์ york ยูนิแอร์ uni aire
 คอลย์เย็น แอร์ตั้งแขวน แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้าคอลย์นํ้า CENTRAL AIR รุ่น CFV(H)-W
ราคา 6,900.00 บาท
On Sale
คอลย์เย็น แอร์เปลือย แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้าคอลย์นํ้า CENTRAL AIR รุ่น CFH-BW
ราคา 5,500.00 บาท
On Sale
คอลย์เย็น แอร์ตู้ แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้าคอลย์นํ้า CENTRAL AIR รุ่น CFP-W
ราคา 17,500.00 บาท
On Sale
คอลย์เย็น แอร์ต่อท่อลม แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้าคอลย์นํ้า CENTRAL AIR รุ่น CFP-W
ราคา 12,900.00 บาท
On Sale
 แอร์ตั้งแขวน แบบ ระบายความร้อนด้วยคอลย์นํ้า CARRIER รุ่น 42VFT-SERIES
ราคา 23,600.00 บาท
On Sale
แอร์เปลือย แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้า carrier แคเรียร์ รุ่น 42CB-SERIES
ราคา 21,200.00 บาท
On Sale
ดูทั้งหมด..

 

สินค้าเครื่องปรับอากาศ

 

 

แคตตาล็อกสินค้า

 

 

บริการ

 

• แอร์ AMENA • แอร์อามีน่า • ติดตั้งแอร์
• แอร์ CARRIER • แอร์แคร์เรีย • บริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
• แอร์ CENTRAL AIR • แอร์เซ็นทรัลแอร์ • บริการซ่อมและย้ายแอร์
• แอร์ DAIKIN • แอร์ไดกิ้น • ขอใบเสนอราคา
• แอร์ DAISENKO • แอร์ ไดเซนโกะ • การชำระเงิน
• แอร์ FUJITSU • แอร์ซัยโจ เด็นคิ

 

• แอร์ HAIER • แอร์ฟูจิสุ เกี่ยวกับเรา 
• แอร์ LG • แอร์ ไฮเออร์  
• แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC • แอร์แอลจี • ประวัติ
• แอร์ MITSUBISHI HEAVY  • แอร์มิตซูบิชิ • วิสัยทัศน์
• แอร์ MITSUTA • แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ • บริษัทที่เป็นเครือพันธมิตร
• แอร์ PANASONIC • แอร์มิตซูต้า • ทำไมต้องทวีชัยแอร์
• แอร์ SAIJO DENKI • แอร์พานาโซนิค • ผลงานการติดตั้ง
• แอร์ SHARP • แอร์ชาร์ป  
• แอร์ SAMSUNG • แอร์ซัมซุง ค้นหาสาขาใกล้บ้าน
• แอร์ Staraire • แอร์สตาร์แอร์  
• แอร์ TOSHIBA • แอร์โตชิบ้า • สาขาแฮปปี้แลนด์
• แอร์ TRANE • แอร์เทรน • สาขาโลตัสบางกะปิ
• แอร์ UNI-AIRE • แอร์ยูนิแอร์ • สาขารามอินทรา
• แอร์ YORK • แอร์ยอร์ด  
    ราคาแอร์ขายส่ง
     
    • ราคาสำหรับผู้บริหาร
    • ราคาสำหรับลูกค้าทั่วไป
 

Tawechai Electric
Address : 691 ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
Tel : 02-378-0673, 02-733-7133 Fax : 02-375-5705

 

ติดต่อฝ่ายขาย HOTLINE 

081-985-0077 ต่อ 1