dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


ตารางสรุป ราคาแอร์เซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR) ทุกรุ่นทุกแบบอาทิ แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR)  แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR) แอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR)แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR)  แอร์ตู้ตั้งพื้นเซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR) แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR) แอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR)  แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้าเซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR) แอร์ม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์(CENTRAL AIR) สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อCALL CENTER 081-985-0077 กด 1 หรือ 2ราคาแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น IF/TF-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5 article

 

แอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น 4IFแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น 2TF

MODEL ประหยัดไฟ BTU EER ราคาขายพร้อมติดตั้ง
FANCOIL CONDENSING
 CFW-2IF09  CCS-2IF09  #5  9388  11.83   13900 
  CFW-2TF12  CCS-2TF12 #5  12278  12.01   14900 
 CFW-2IF12 CCS-2IF12 #5  12285  11.78   14900 
 CFW-3IF12 CCS-3IF12 #5  12161  11.13    14900 
 CFW-4IF12 CCS-4IF12 #5  12096  11.65  14900
  CFW-2TF18    CCS-2TF18 #5  18151  11.66   23900 
CFW-2IF18   CCS-2IF18 #5  18864  11.94   23900 
CFW-3IF18  CCS-3IF18 #5  18574  11.16   23900 
CFW-2IF24  CCS-2IF24 #5  24197  11.63   29900 
CFW-IF25  CCS-IF25 #5  25927  11.70   31900 

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB-SERIES article

 

แอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น CTP-CB

MODEL ระบบไฟ รายละเอียดสินค้า ราคาขายส่ง
รวม VAT
ราคาพิเศษ net
 CTP-CB09 220V   ทำความเย็นไม่เกิน 10 ตร.ม 21350  16500 
 CTP-CB12 220V   ทำความเย็นไม่เกิน 15 ตร.ม 22200  16900 
 CTP-CB14 220V   ทำความเย็นไม่เกิน 18 ตร.ม 23200  17900 
 CTP-CB18 220V   ทำความเย็นไม่เกิน 24 ตร.ม 24200  18900 
 CTP-CB20 220V   ทำความเย็นไม่เกิน 28 ตร.ม 25900  20900 

ดูลายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น CSA-CW article

 แอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น CWS

MODEL ระบบไฟ รายละเอียดสินค้า ราคาขายส่ง
รวม VAT
ราคาพิเศษ net
     เสียบปลั๊กสามารถใช้งานได้ทันที    
 CSA-CW06  220V  รีโมทไร้สายตั้งเวลาล่วงหน้าได้  18900  16900
CSA-CW06 220V

ราคาเฉพาะเครือง

ผ้ามุ้งสี่ผืนรวมเป็น 1 ชุด

โครงเหล็กราคาขายส่งเป็นชุด

รีโมทไร้สายแบบบาง

15600

2800

2400

350

12053

2163

1854

270

ดูลายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

 

ราคาแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น EF/KF-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทมีสาย(ไร้สายเพิ่ม1000บาท) article

 

แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น EF-SERIES

MODEL BTU EER ระบบไฟ คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
รวม VET
FANCOIL CONDENSING
 แบบตั้งได้แขวน รุ่น "EF" SERIES (เบอร์ 5)
 CFH-5EF13  CCS-5EF13  13520  11.1  220V  ROTARY  18187
 CFH-KF13  CCS-KF13  13100  11.25  220V  ROTARY  18187
 CFH-EF15  CCS-EF15  15435  11.42  220V  ROTARY  22238
 CFH-15EF18  CCS-5EF18  18498  11.31  220V  ROTARY  24801
 CFH-EF20  CCS-EF20  18235  11.63  220V  ROTARY  24801
 CFH-2EF25  CCS-2EF25  20381  11.88  220V  ROTARY  25214
 CFH-5EF25  CCS-5EF25  25678  11.31  220V  ROTARY  27694
 CFH-KF25  CCS-KF25  26195  11.28  220V  ROTARY  29348
 CFH-EF28  CCS-EF28  25167  11.28  220V SCROLL 29348
 CFH-EF30  CCS-EF30  28223  11.75  220V SCROLL  34639
 CFH-5EF30  CCS-5EF30  30915  11.61  220V SCROLL  37615
 CFH-E33  CCS-EF33 2FAN  31050  11.28  220V SCROLL  37615
 CFH-EF36  CCS-EF36 2FAN  34717  11.32  220V SCROLL  41252
 CFH-38  CCS-EF38 2FAN  36964  11.66  220V  SCROLL  41748
 CFH-EFA40  CCS-ECA540 2FAN  39417  11.42  220V  SCROLL  44311
 CFH-EF33  CCS-EF33(A) 2FAN  40944  11.37  220V  SCROLL  51668
 CFH-EF36  CCS-EF36(A) 2FAN  34527  11.33  220V  SCROLL  45055
 CFH-EF38  CCS-RF38(A) 2FAN  36838  11.86  220V  SCROLL  45634
 CFH-EF38  CCS-EF38(A) 2FAN  39025  11.71  220V  SCROLL 49188
 CFH-EFA40  CCS-ECA540(A) 2FAN  40944  11.37  220V  SCROLL  52909

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น FA-SERIES มาตรฐานอุตสหกรรมรีโมทมีสาย(ไร้สายเพิ่ม1000บาท) article

 

แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR รุ่น SF-FA

MODEL BTU EER ระบบไฟ ราคาขายส่ง
รวม VET
FANCOIL CONDENSING
 SF09-FA SC09-CB(RT)   9212  9.83  220V  14798
 SF12-FA SC12-CB(RT)   12293  9.91  220V  15046
 SF18-FA SC16-CB(RT)   16377  9.65  220V  17774
 SF18-FA SC18-CB(RT)   18424  9.99  220V  18187
 SF18-FA SC20-CB(RT)   20130  9.81  220V  19179
 SF25-FA SC25-CB1(RT)   25590  9.73  220V  21659
 SF25-FA SC28-CB(RT)   28312  10.02  220V  22734
 SF30-FA SC30-CB(RT)   30366  9.89  220V  27116
 SF33-FA SC33-CC1(RT)   33437  9.70  220V  29513
 SF36-FA SC36-CD(RT)   36167  9.68  220V  30505
 SF36-FA SC38-CD(SCL)   38214  9.87  220V  35713
 SF41-FA SC41-CD(SCL)   41285  9.83  220V  41583
 SF36-FA SC36-CD(RT)2FAN   36167  9.68  220V  34308
 SF36-FA SC38-CD(SCL)2FAN  38214  9.87  220V  38193
 SF41-FA SC41-CD(SCL)2FAN   41285  9.83  380V  42409
 SF33-FA  SC33-CC(A)(RT)  33096  10.51  380V  31910
 SF36-FA    SC36-CD1(A)(RT) 36508  9.97  380V  32902
 SF36-FA  SC38-CC(A)(SCL) 38214  10.06  380V  35961
 SF41-FA  SC41-CD(A)(SCL) 41285  10.06  380V  40756
 SF36-FA   SC36-CDA1(RT)2FAN 36508  9.97  380V  36375
 SF36-FA   SC38-CDA(SCL)2FAN  38214  10.06  380V  38441
 SF41-FA   SC41-CDA(SCL)2FAN  41285  10.06  380V  41417
 SF41-FA SC44-CDA(RT)2FAN  44014  9.98  380V  43732
 SF41-FA   SC48-CDA(SCL)2FAN 48109  10.21  380V  44559
SF56-FA   SC56-CDA(SCL)2FAN 56298 10.20 380V 48362
SF56-FA   SC60-CDA(SCL)2FAN 60051 9.96 380V 49023

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ก่อนหน้า123ถัดไป
[Go to top]