dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ย้ายแอร์ เติมนํ้ายาแอร์ วางระบบแอร์
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ม่านอากาศ แอร์เคลื่อนที่ เครื่องฟอกอากาศ แอร์มิตซูบิชิ แอร์ไดกิ้น แอร์เซ็นทรัลแอร์ แอร์เทรน แอร์อามีน่า แอร์แคเรียร์ แอร์ซัมซุง แอร์แอลจี แอร์ยอรค์ สตาร์แอร์ ยูนิแอร์ แอร์ซัยโจเด็นกิ แอร์พานาโซนิค
dot
แอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์สี่ทิศทาง แอร์เปลือย แอร์ตู้ตั้ง แอร์ต่อท่อลม แอร์เคลื่อนที่ แอร์มุ้ง แอร์ม่านอากาศ เครื่องฟอกอากาศ
dot
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า AMENA
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์CENTRAL AIR
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์ HAIER
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ HITACHI
bulletแอร์ติดผนังแอลจี LG
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI HEAVY
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย MIDEA
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์ติดผนังชารป์ SHARP
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง SAMSUNG
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA
bulletแอร์ติดผนังเทรน TRANE
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI-AIRE
bulletแอร์ติดผนังยอรค์ YORK
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์ HAIER
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี LG
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย MIDEA
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค PANASONIC
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา TOSHIBA
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน TRANE
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI-AIRE
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์ YORK
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า AMENA
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี LG
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย MIDEA
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค PANASONIC
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา TOSHIBA
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน TRANE
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ UNI-AIRE
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์ YORK
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า AMENA
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์เปลือยโตชิบา TOSHIBA
bulletแอร์เปลือยเทรน TRANE
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์ UNI - AIRE
bulletแอร์เปลือยยอรค์ YORK
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า AMENA
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ DAISENKO
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี LG
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า MITSUTA
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย MIDEA
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน TRANE
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์ UNI - AIRE
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์ YORK
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า AMENA
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ CARRIER
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น DAIKIN
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ FUJITSU
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี LG
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน TRANE
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNI AIRE
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์ YORK
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า AMENA
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์CENTRALAIR
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย MIDEA
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์ YORK
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ MITSUBISHI
bulletม่านอากาศพานาโซนิค PANASONIC
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์ STAR AIRE
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า AMENA
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน TRANE
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์ STAR AIRE
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์ UNI - AIRE
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแคเรียร์
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำเทรน
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำยูนิแอร์
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น DAIKIN
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจ SAIJO DENKI
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์ SHARP
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์ YORK
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
bulletคำถามที่พบบ่อย
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot

dot


 

 ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูลของ เครืองปรับอากาศ แบบตั้งแขวน และ แอร์ตั้งแขวน ยี่ห้อชั้นนำทุกยี่ห้ออาทิ แอร์ตั้งแขวน มิตซูบิชิอิ เลคทริค แอร์ตั้งแขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ แอร์ตั้งแขวนเทรน แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแขวนยอรค์ แอร์ตั้งแขวนอามีน่า
View :   Sort :

ก่อนหน้า1234567ถัดไป
พบสินค้า 69 รายการ
 แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SKM-SERIES
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่13000-60000BTU (ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-สามารถส่งลมได้ไกลถึง 16 เมตร
-แผ่น Pre Filter สีฟ้า ผสานไมโครแบน สามารถยับยั้งแบคทีเรีย เทคโนโลยีจาก US
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 17,653.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวน อามีน่า ( AMENA ) รุ่น SU-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่13000-40000BTU (ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-แผ่น Pre Filter สีฟ้า ผสานไมโครแบน สามารถยับยั้งแบคทีเรีย เทคโนโลยีจาก US
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 16,900.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน อามีน่า ( AMENA ) รุ่น SN-G
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่ 12000-60000 BTU(ดูรายละเอียดราคาและข้อมูลแต่ละขนาดด้านใน)
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทแบบมีสาย และไร้สาย
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก 2134/2545
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 15,900.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวนอามีน่า AMENA รุ่น SU-SERIES R410A
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่13000-40000BTU (ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- นํ้ายา R410A
-แผ่น Pre Filter สีฟ้า ผสานไมโครแบน สามารถยับยั้งแบคทีเรีย เทคโนโลยีจาก US
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 21,988.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน MIDEA รุ่น MCFUC/MCFUF-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย
icon  view
-มีขนาดตั้งแต่12000-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-มีระบบสวิงขึ้นลง
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 14,900.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวน CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42FAE-Series ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย มีสวิงซ้ายขวา
icon  view
-มีขนาดตั้งแต่13000-40000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-มีระบบสวิงขึ้นลง
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 19,819.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน CARRIER ตั้งแขวน รุ่น 42VFE-SERIES ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
icon  view
-มีขนาดตั้งแต่13000-40800BTU(ดูลายละเอียดราคาและลายละเอียดสินค้าด้านใน)
-แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ
-ติดตั้งง่าย
-ระบบเทอร์โบให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 19,581.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42FAT-Series มอก.
icon  view
-มีขนาดตั้งแต่12283-60000BTU (ดูลายละเอียดราคาและลายละเอียดสินค้าด้านใน)
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ
-ติดตั้งง่าย
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 18,788.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42VFT-Series มอก. รีโมทมีสาย
icon  view
-มีขนาดตั้งแต่13307-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและลายละเอียดสินค้าด้านใน)
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ
-ติดตั้งง่าย
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 18,392.00 บาท

แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ CARRIER รุ่น 38RF/42VE-SERIES มอก.นํ้ายาR407C รีโมทมีสาย
icon  view
-มีขนาดตั้งแต่19107-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและลายละเอียดสินค้าด้านใน)
-นํ้ายาR407C
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ
-ติดตั้งง่าย
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 38,199.00 บาท


ก่อนหน้า1234567ถัดไป 
สินค้าเครื่องปรับอากาศ แคตตาล็อกสินค้า

 

บริการ

 

• แอร์อามีน่า AMENA • แอร์อามีน่า • ติดตั้งแอร์
• แอร์แคเรีบร์ CARRIER • แอร์แคร์เรียร์ • บริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
• แอร์เซ็นทรัลแอร์ CENTRAL AIR • แอร์เซ็นทรัลแอร์ • บริการซ่อมและย้ายแอร์
• แอร์ไดกิ้น DAIKIN • แอร์ไดกิ้น • ขอใบเสนอราคา
• แอร์ไดเซ็นโกะ DAISENKO • แอร์ไดเซ็นโกะ • การชำระเงิน
• แอร์ฟูจิสุ FUJITSU • แอร์ซัยโจเด็นกิ

 

• แอร์ไฮเออร์ HAIER • แอร์ฟูจิสุ เกี่ยวกับเรา 
• แอร์ฮิตาชิ HITACHI • แอร์ไฮเออร์  
• แอร์แอลจี LG • แอร์ฮิตาชิ • ประวัติ
• แอร์มิตซูบิชิ MITSUBISHI • แอร์แอลจี • วิสัยทัศน์
• แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ MITSUBISHI HEAVY  • แอร์มิตซูบิชิ • บริษัทที่เป็นเครือพันธมิตร
• แอร์มิตซูต้า MITSUTA • แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่  ทำไมต้องทวีชัยแอร์
• แอร์พานาโซนิค PANASONIC • แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่  
 แอร์ซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI  แอร์มีเดีย  
• แอร์มีเดีย MIDEA  แอร์พานาโซนิค  
• แอร์ซัมซุง SAMSUNG  แอร์ซัมซุง  
• แอร์ชาร์ป SHARP  แอร์ชาร์ป  
• แอร์สตาร์แอร์ STAR AIRER  แอร์สตาร์แอร์  
• แอร์โตชิบา TOSHIBA  แอร์โตชิบา  
• แอร์เทรน TRAND  แอร์เทรน  
 แอร์ยูนิแอร์ UNI AIR  แอร์ยูนิแอร์  
 แอร์ยอร์ค YORK  แอร์ยอร์ค