dot dot
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
บริการ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ ย้ายแอร์ เติมนํ้ายาแอร์ วางระบบแอร์
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน ม่านอากาศ แอร์เคลื่อนที่ เครื่องฟอกอากาศ แอร์มิตซูบิชิ แอร์ไดกิ้น แอร์เซ็นทรัลแอร์ แอร์เทรน แอร์อามีน่า แอร์แคเรียร์ แอร์ซัมซุง แอร์แอลจี แอร์ยอรค์ สตาร์แอร์ ยูนิแอร์ แอร์ซัยโจเด็นกิ แอร์พานาโซนิค
dot
แอร์ติดผนัง แอร์ตั้งแขวน แอร์สี่ทิศทาง แอร์เปลือย แอร์ตู้ตั้ง แอร์ต่อท่อลม แอร์เคลื่อนที่ แอร์มุ้ง แอร์ม่านอากาศ เครื่องฟอกอากาศ
dot
แอร์ติดผนัง อามีน่า แอร์ติดผนัง แคเรียร์ แอร์ติดผนัง ไดกิ้น แอร์ติดผนัง พานาโซนิค แอร์ติดผนัง มิตซูบิชิ แอร์ติดผนัง ซัมซุง แอร์ติดผนัง ไฮเออร์ แอร์ติดผนัง แอลจี แอร์ติดผนัง ไซโจเด็นกิ แอร์ติดผนัง ชารป์ แอร์ติดผนัง เทรน แอร์ติดผนัง ยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนัง AMENA
bulletแอร์ติดผนัง CARRIER
bulletแอร์ติดผนัง CENTRAL AIR
bulletแอร์ติดผนัง DAIKIN
bulletแอร์ติดผนัง DAISENKO
bulletแอร์ติดผนัง FUJITSU
bulletแอร์ติดผนัง HAIER
bulletแอร์ติดผนัง LG
bulletแอร์ติดผนัง MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ติดผนัง MITSUBISHI HEAVY DUTY
bulletแอร์ติดผนัง MITSUTA
bulletแอร์ติดผนัง PANASONIC
bulletแอร์ติดผนัง SAIJO DENKI
bulletแอร์ติดผนัง SHARP
bulletแอร์ติดผนัง SAMSUNG
bulletแอร์ติดผนัง STAR AIRE
bulletแอร์ติดผนัง TOSHIBA
bulletแอร์ติดผนัง TRANE
bulletแอร์ติดผนัง UNI-AIRE
bulletแอร์ติดผนัง YORK
แอร์ตั้งแอร์แขวน อามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวน เทรนแอร์ตั้งแอร์แขวน ยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวน มิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวน ไดกิ้น ฟุจิสึ แอร์ตั้งแอร์แขวน ซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวน ยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวน แคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวน ไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวน AMENA
bulletแอร์ตั้งแขวน CARRIER
bulletแอร์ตั้งแขวน CENTRAL AIR
bulletแอร์ตั้งแขวน DAIKIN
bulletแอร์ตั้งแขวน DAISENKO
bulletแอร์ตั้งแขวน FUJITSU
bulletแอร์ตั้งแขวน MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ตั้งแขวน HAIER
bulletแอร์ตั้งแขวน LG
bulletแอร์ตั้งแขวน MITSUTA
bulletแอร์ตั้งแขวน PANASONIC
bulletแอร์ตั้งแขวน SAIJO DENKI
bulletแอร์ตั้งแขวน STAR AIRE
bulletแอร์ตั้งแขวน TRANE
bulletแอร์ตั้งแขวน UNI-AIRE
bulletแอร์ตั้งแขวน YORK
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทาง AMENA
bulletแอร์สี่ทิศทาง CARRIER
bulletแอร์สี่ทิศทาง CENTRAL AIR
bulletแอร์สี่ทิศทาง DAIKIN
bulletแอร์สี่ทิศทาง DAISENKO
bulletแอร์สี่ทิศทาง FUJITSU
bulletแอร์สี่ทิศทาง LG
bulletแอร์สี่ทิศทาง MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์สี่ทิศทาง MITSUTA
bulletแอร์สี่ทิศทาง PANASONIC
bulletแอร์สี่ทิศทาง SAIJO DENKI
bulletแอร์สี่ทิศทาง STAR AIRE
bulletแอร์สี่ทิศทาง TOSHIBA
bulletแอร์สี่ทิศทาง TRANE
bulletแอร์สี่ทิศทาง UNI-AIRE
bulletแอร์สี่ทิศทาง YORK
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือย AMENA
bulletแอร์เปลือย CARRIER
bulletแอร์เปลือย CENTRAL AIR
bulletแอร์เปลือย DAIKIN
bulletแอร์เปลือย DAISENKO
bulletแอร์เปลือย FUJITSU
bulletแอร์เปลือย MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์เปลือย MITSUTA
bulletแอร์เปลือย SAIJO DENKI
bulletแอร์เปลือย STAR AIRE
bulletแอร์เปลือย TRANE
bulletแอร์เปลือย UNI - AIRE
bulletแอร์เปลือย YORK
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้ง CARRIER
bulletแอร์ตู้ตั้ง CENTRAL AIR
bulletแอร์ตู้ตั้ง DAIKIN
bulletแอร์ตู้ตั้ง DAISENKO
bulletแอร์ตู้ตั้ง MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ตู้ตั้ง MITSUTA
bulletแอร์ตู้ตั้ง SAIJO DENKI
bulletแอร์ตู้ตั้ง STAR AIRE
bulletแอร์ตู้ตั้ง TRANE
bulletแอร์ตู้ตั้ง UNI - AIRE
bulletแอร์ตู้ตั้ง YORK
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลม AMENA
bulletแอร์ต่อท่อลม CARRIER
bulletแอร์ต่อท่อลม CENTRAL AIR
bulletแอร์ต่อท่อลม DAIKIN
bulletแอร์ต่อท่อลม FUJITSU
bulletแอร์ต่อท่อลม MITSUBISHI ELECTRIC
bulletแอร์ต่อท่อลม STAR AIRE
bulletแอร์ต่อท่อลม SAIJO DENKI
bulletแอร์ต่อท่อลม TRANE
bulletแอร์ต่อท่อลม UNI AIRE
bulletแอร์ต่อท่อลม YORK
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้ง CENTRAL AIR
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่ AMENA
bulletแอร์เคลื่อนที่ CENTRAL AIR
bulletแอร์เคลื่อนที่ STAR AIRE
bulletแอร์เคลื่อนที่ YORK
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศ CENTRAL AIR
bulletม่านอากาศ MITSUBISHI ELECTRIC
bulletม่านอากาศ PANASONIC
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่ AMENA
bulletแอร์ขนาดใหญ่ TRANE
bulletแอร์ขนาดใหญ่ STAR AIRE
bulletแอร์ขนาดใหญ่ UNI - AIRE
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ CARRIER
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ CENTRAL AIR
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ STAR AIRE
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ TRANE
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ UNI AIRE
bulletแอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ YORK
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศ DAIKIN
bulletเครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI
bulletเครื่องฟอกอากาศ SHARP
bulletเครื่องฟอกอากาศ YORK
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
bulletคำถามที่พบบ่อย
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
dot

dot


 

 ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูลของ เครืองปรับอากาศ แบบตั้งแขวน และ แอร์ตั้งแขวน ยี่ห้อชั้นนำทุกยี่ห้ออาทิ แอร์ตั้งแขวน มิตซูบิชิอิ เลคทริค แอร์ตั้งแขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์ แอร์ตั้งแขวนเทรน แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแขวนยอรค์ แอร์ตั้งแขวนอามีน่า
View :   Sort :

ก่อนหน้า123456ถัดไป
พบสินค้า 58 รายการ
 แอร์ตั้งแขวน อามีน่า ( AMENA ) รุ่น SU-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่13000-40000BTU (ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-แผ่น Pre Filter สีฟ้า ผสานไมโครแบน สามารถยับยั้งแบคทีเรีย เทคโนโลยีจาก US
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 17,900.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน อามีน่า ( AMENA ) รุ่น SN-G
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่ 12000-60000 BTU(ดูรายละเอียดราคาและข้อมูลแต่ละขนาดด้านใน)
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทแบบมีสาย และไร้สาย
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน มอก 2134/2545
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 15,900.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวน CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42FAE-Series ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย มีสวิงซ้ายขวา
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่13000-40000BTU (ดูลายละเอียดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-มีระบบสวิงขึ้นลง
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 20,300.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน CARRIER ตั้งแขวน รุ่น 42VFE-SERIES ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่13000-40800BTU (ดูลายละเอียดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ
-ติดตั้งง่าย
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 19,600.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน CARRIER แคเรียร์ รุ่น 42FAT-Series มอก.
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่13307-60000BTU (ดูลายละเอียดด้านใน)
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ
-ติดตั้งง่าย
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 19,300.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน CARRIER รุ่น 42VFT-Series มอก. รีโมทมีสาย
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่13307-60000BTU (ดูลายละเอียดด้านใน)
-รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ
-รูปทรงสวยกลมกลืนอย่างมีระดับ
-ติดตั้งง่าย
-ระบบ เทอร์โบ ให้ความเย็นตามโปรแกรมที่เก็บไว้ในหน่วยความจำอันแม่นยำ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขายราคา: 18,400.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวน CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์ รุ่น CFH-EF
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่12000-40000BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกสลากรับรองค่าประหยัดไฟฟ้าสูงสุด เบอร์ 5
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 18,200.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์ รุ่น SF-FA-SERIES
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-60000 BTU
- ควบคุมการทำงานแบบรูมเทอร์โม
- เหมาะสำหรับใช้งานใน ออฟฟิค สำนักงาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-985-0077 กด 1


ราคา: 14,800.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน CENTRAL-AIR (เซ็นทรัลแอร์) รุ่น CFH-GF
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่12000-38000BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
-ประหยัดไฟเบอร์ 5
-ออกแบบเพื่อความทนทานกระจายลมเย็นทั่วถึง
-มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ให้เลือกทั้งชนิดมีสายและไร้สาย
-ได้รับมาตรฐาน มอก.
-ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 20,000.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน CENTRAL AIR เซ็นทรัลแอร์ รุ่น golden-series
icon  view
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-63430 BTU
- มีทั้งแบบรีโมทไร้สาย และรูมเทอร์โม
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-985-0077 กด 1

ราคา: 16,000.00 บาท


ก่อนหน้า123456ถัดไป 

สินค้าเครื่องปรับอากาศ

 

 

แคตตาล็อกสินค้า

 

 

บริการ

 

• แอร์ AMENA • แอร์อามีน่า • ติดตั้งแอร์
• แอร์ CARRIER • แอร์แคร์เรีย • บริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
• แอร์ CENTRAL AIR • แอร์เซ็นทรัลแอร์ • บริการซ่อมและย้ายแอร์
• แอร์ DAIKIN • แอร์ไดกิ้น • ขอใบเสนอราคา
• แอร์ DAISENKO • แอร์ ไดเซนโกะ • การชำระเงิน
• แอร์ FUJITSU • แอร์ซัยโจ เด็นคิ

 

• แอร์ HAIER • แอร์ฟูจิสุ เกี่ยวกับเรา 
• แอร์ LG • แอร์ ไฮเออร์  
• แอร์ MITSUBISHI ELECTRIC • แอร์แอลจี • ประวัติ
• แอร์ MITSUBISHI HEAVY  • แอร์มิตซูบิชิ • วิสัยทัศน์
• แอร์ MITSUTA • แอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่ • บริษัทที่เป็นเครือพันธมิตร
• แอร์ PANASONIC • แอร์มิตซูต้า • ทำไมต้องทวีชัยแอร์
• แอร์ SAIJO DENKI • แอร์พานาโซนิค • ผลงานการติดตั้ง
• แอร์ SHARP • แอร์ชาร์ป  
• แอร์ SAMSUNG • แอร์ซัมซุง ค้นหาสาขาใกล้บ้าน
• แอร์ Staraire • แอร์สตาร์แอร์  
• แอร์ TOSHIBA • แอร์โตชิบ้า • สาขาแฮปปี้แลนด์
• แอร์ TRANE • แอร์เทรน • สาขาโลตัสบางกะปิ
• แอร์ UNI-AIRE • แอร์ยูนิแอร์ • สาขารามอินทรา
• แอร์ YORK • แอร์ยอร์ด  
    ราคาแอร์ขายส่ง
     
    • ราคาสำหรับผู้บริหาร
    • ราคาสำหรับลูกค้าทั่วไป
 

Tawechai Electric
Address : 691 ซ.ศูนย์บันเทิงการค้า ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น 
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
Tel : 02-378-0673, 02-733-7133 Fax : 02-375-5705

 

ติดต่อฝ่ายขาย HOTLINE 

081-985-0077 ต่อ 1