dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


ตารางสรุป ราคาแอร์มิตซูต้า MITSUTA ทุกรุ่นทุกแบบอาทิ แอร์ติดผนังมิตซูต้า MITSUTA  แอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า MITSUTA แอร์เปลือยมิตซูต้า MITSUTA แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางมิตซูต้า  MITSUTA  แอร์ตู้ตั้งพื้นมิตซูต้า MITSUTA แอร์ต่อท่อลมมิตซูต้า MITSUTA  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อCALL CENTER 081-985-0077 กด 1 หรือ 2ราคาแอร์ติดผนังมิตซูต้า MITSUTA รุ่นRR/WT-SERIES - ไร้สาย DIGITAL - เบอร์ 5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี article
 ขนาด รุ่น ระบบไฟฟ้า  ราคาขายพร้อมติดตั้ง
 บีทียู / ชม.  คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์   V/Ph/Hz
 12182 RR125C  WT125C  220/1/50  15900 
 18525 RR185C  WT185C  220/1/51  24900 
 25273 RR205C  WT185C  220/1/52  28900 

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ติดผนังมิตซูต้า MITSUTA รุ่นRR/WT ไร้สาย มอก. DIGITAL รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี article
 ขนาด รุ่น ระบบไฟฟ้า  ราคาขายพร้อมติดตั้ง
 บีทียู / ชม.  คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์   V/Ph/Hz
 12500  RR12  WT12  220/1/50  15600
 18000  RR18  WT20  220/1/50  20900
 25000  RR25  WT25  220/1/50  24900
 30000  RR30  WT30  220/1/50  32800
 36000  RR35  WT35  220/1/50  34900
 RR35-3  WT35  380/3/50  36900
 38000  RR365  WT35  220/1/50  38900
 RR365-3  WT35  380/1/50  43900

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า MITSUTA รุ่น RR/CTA-SERIES รีโมทไร้สาย มอก. - เบอร์ 5 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี article
 ขนาด รุ่น ระบบไฟฟ้า  EER ชนิด ราคาขายพร้อมติดตั้ง
 บีทียู / ชม.  คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์  V/Ph/Hz (BTU/W) คอม
 11874  RR145  CTA445  220/1/50  11.13  ROTARY  16935
 12438  RR136  CTA446  220/1/50  11.81  ROTARY  17381
 13191  RR135  CTA406  220/1/50  11.02  ROTARY  17381
 18307  RR180  CTA506  220/1/50  11.28  ROTARY  21837
 24974  RR256  CTA806  220/1/50  12.06  SCROLL  27185
 25059  RR258  CTA808  220/1/51  11.79  SCROLL  27631
 26507  RR245  CTA805  220/1/52  11.16  ROTARY  27631
 30613  RR315-1  CTA1005  220/1/50  11.27  ROTARY  36098
 30334  RR315-3  CTA1005  380/3/50  11.26  ROTARY  37881
 36097  RS345  CTA1205  220/1/50  11.17  ROTARY  40555
 36027  RS360-3  CTA1205  380/3/50  11.12  ROTARY  42337
 40826  RS405-1  CTA1405  220/1/50  11.67  SCROLL  45457
 40379  RS405  CTA1405  380/3/50  11.96  SCROLL  47239

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า MITSUTA รุ่น RR/CTA รีโมทมีสาย แบบมอก. รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี article
 ขนาด รุ่น ระบบไฟฟ้า  ชนิด ราคาขายส่ง
ไม่รวม VAT
 บีทียู / ชม.  คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์   V/Ph/Hz คอม
 12000  RR12 CTA400  220/1/50  ROTARY  14707 
 18000  RR18 CTA600  220/1/50  ROTARY  17826 
 25000  RR25 CTA800  220/1/50  ROTARY  20946 
 30000  RR30 CTA1000  220/1/50  ROTARY  26739 
 36000  RR355 CTA1205  220/1/50  ROTARY  29413 
 RR345-3 CTA1205  380/3/50  ROTARY  31642 
 38000  RS365 CTA1205  220/1/50  SCROLL  34761 
 RS365-3 CTA1205  380/3/50  SCROLL  37881 
 44000  RS44 CTA1600  380/3/50  SCROLL  41446 
 48000  RS48 CTA1600  380/3/50  SCROLL  41892 
 56000  RS56 CTA2000  380/3/50  SCROLL  45457 
 60000  RS60 CTA2000  380/3/50  SCROLL  46348 

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์เปลือยมิตซูต้า MITSUTA รุ่น RR/CT-P มอก. รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี article
 ขนาด รุ่น ระบบไฟฟ้า  ชนิด ราคาขายส่ง
ไม่รวม VAT
 บีทียู / ชม.  คอนเดนซิ่ง แฟนคอยล์   V/Ph/Hz คอม
 12000 RR12  CT-P400  220/1/50  ROTARY  13815 
 18000 RR18  CT-P600  220/1/50  ROTARY  16935 
 25000 PR25  CT-P800  220/1/50  ROTARY  20054 
 30000 PR30  CT-P1000  220/1/50  ROTARY  25848 
 36000 PR35  CT-P1200  220/1/50  ROTARY  28522 
 RR35-3 CT-P1200  380/3/50  ROTARY  30750 
 38000 RS38/44  CT-P1200  220/1/50  SCROLL  33870 
 RS38-3/44 CT-P1200  380/3/50  SCROLL  36989 
 44000 RS44  CT-P1600  380/3/50  SCROLL  40555 
 48000 RS48  CT-P1600  380/3/50  SCROLL  41446 
 56000 RS56  CT-P2000  380/3/50  SCROLL  44566 
 60000 RS60  CT-P2000  380/3/50  SCROLL  45457 

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]