dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot 
ตารางสรุป ราคาแอร์ยูนิแอร์ UNI AIRE ทุกรุ่นทุกแบบอาทิ แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE  แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNI AIRE แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางยูนิแอร์ UNI AIRE แอร์ตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNI AIRE แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNI AIRE แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้ายูนิแอร์ UNI AIRE สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ CALL CENTER 081-985-0077 กด 1 หรือ 2 


ราคาแอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ARH/WRH เบอร์5 รีโมทไร้สาย article
MODEL ระบบไฟ เบอร์ 5 มอก. คอม CAPACITY ราคาขาย
พร้อมติดตั้งรวม vat
CON FAN BTU EER
 ARH-09  WRH-09  220V  #5  S  RTT  9237  11.73  14900
 ARH-13H  WRH-13H  220V  #5  S  RTT  12123  11.62  16900
 ARH-18H  WPH-18H  220V  #5 S RTT 18240 12.09 23900
ARH-25 WRH25H 220V #5  S  RTT  24156  11.64  29900

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น AHI/WPH เบอร์5 รีโมทไร้สาย article
MODEL ระบบไฟ เบอร์ 5 มอก. คอม CAPACITY ราคาขาย
พร้อมติดตั้งรวม vat
CON FAN BTU EER
 AHI-12  WPH-12  220V  #5  S  RTT  11734  11.63  26900

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ACV/DDV เบอร์5 รีโมทมีสาย article
MODEL ระบบไฟ เบอร์ 5 มอก. คอม CAPACITY ราคาผู้แทนจำหน่าย ราคาหลังส่วนลด
รวม vat
CON FAN BTU EER CON FAN รวมชุดละ
 ACV-13  DDV-13  220V  #5  S  RTT  13340  11.66  11700  8200  19900  18269
 ACV18  DDV-18  220V  #5  S  RTT  19862  12.26  15200  10100  25300  23227
 ACV25-H  DDV-25H  220V  #5  S  RTT  26202  11.82  18700  12400  31100  28551
 ACV-30  DDV-30  220V  #5  S  RTT  30455  11.12  21900  13200  35100  32224
 ACV-30S  DDV-30  220V  #5  S  RTT  32787  12  26700  13200  39900  36630
 ACV-303S  DDV-30  220V  #5  S  RTT  32512  12.17  28900  13200  42100  38650
 ACV-36  DDV-36  220V  #5  S  RTT  37565  11.71  28800  15600  44400  40761
 ACV-363  DDV-36  380V  #5  S  RTT  37317  11.72  30000  15600  45600  41863
 ACV-40  DDV-40  220V  #5  S  RTT  40844  11.14  31900  18000  49900  45811
 ACV-403  DDV-40  380V  #5  S  RTT  40443  11.26  33400  18000  51400  47188

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ACL/DDF แบบมาตรฐานอุตสหกรรมรีโมทมีสาย article
MODEL ระบบไฟ เบอร์ 5 มอก. คอม CAPACITY ราคาผู้แทนจำหน่าย ราคาหลังส่วนลด
รวม vat
CON FAN BTU EER CON FAN รวมชุดละ
 ACL-12  DDF-400  220V  -  S  RTT  12500  -  11300  7500  18800  17259
 ACL-18  DDF-600  220V  -  S  RTT  19000  -  14400  8800  23200  21299
 ACL-25  DDF-800  220V  -  S  RTT  25000  -  16550  10500  27050  24833
 ACL-30  DDF-1000  220V  -  S  RTT  29000  -  20220  10980  31200  28643
 ACL-36  DDF-1200  220V  -  S  RTT  35000  -  22240  12560  34800  31948
 ACL-363  DDF-1200  380V  -  -  SCL  35500  -  23890  12560  36450  33463
 ACL-403  DDF-1600  380V  -  -  SCL  40000  -  29080  14420  43500  39935
 ACL-50  DDF-1600  380V  -  -  SCL  50000  -  34580  14420  49000  44984
 ACL-60  DDF-2000  380V  -  -  SCL  60000  -  37860  16240  54100  49666

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ACK/DDFแบบมาตรฐานอุตสหกรรมรีโมทมีสาย article
MODEL ระบบไฟ เบอร์ 5 มอก. คอม CAPACITY ราคาผู้แทนจำหน่าย ราคาหลังส่วนลด
รวม vat
CON FAN BTU EER CON FAN รวมชุดละ
 ACK-12  DDF-400  220V -  S  RTT  12500  -  12200  7500  19700  18086
 ACK-18  DDF-600  220V  -  S  RTT  19000  -  15100  8800  23900  21941
 ACK-25  DDF-800  220V  -  S  RTT  25000  -  17700  10500  28200  25889
 ACK-30  DDF-1000  220V  -  S  RTT  29000  -  21720  10980  32700  30020
 ACK-36  DDF-1200  220V  -  S  RTT  35000  -  23740  12560  36300  33325
 ACK-363  DDF-1200  380V  -  -  SCL  35500  -  25290  12560  37850  34748
 ACK-403  DDF-1600  380V  -  -  SCL  40000  -  30580  14420  45000  41312
 ACK-50  DDF-1600  380V  -  -  SCL  50000  -  36380  14420  50800  46637
 ACK-60  DDF-2000  380V  -  -  SCL  60000  -  39760  16240  56000  51411

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]