dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


ตารางสรุป ราคาแอร์ไดเซ็นโกะ(DAISENKO) ทุกรุ่นทุกแบบอาทิ แอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ(DAISENKO)  แอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ(DAISENKO) แอร์เปลือยไดเซ็นโกะ(DAISENKO) แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางไดเซ็นโกะ(DAISENKO)  แอร์ตู้ตั้งพื้นไดเซ็นโกะ(DAISENKO)  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อCALL CENTER 081-985-0077 กด 1 หรือ 2

 


ราคาแอร์ไดเซ็นโกะ DAISENKO รุ่น STANDARD (ECO) article
BTU แอร์ตั้งแขวน แอร์เปลือย

 

แอร์สี่ทิศทาง

 

แอร์ตู้ตั้งพื้น คอมเพรสเซอร์ หมายเหตุ
AK400-AK1200 AC400-AC2000 AS400-AC2000 APK1200-APK2000
 12500  12344        ROTARY  
 16500  15292        ROTARY  
 18300  16121        ROTARY  
 20200  16489        ROTARY  
 25600  18608        ROTARY  
 28300  19345        ROTARY  
 33000  23951        ROTARY  
 36000  24412        ROTARY  
 33000  25794        ROTARY  
 36000  26162        SCROLL  
 38900  28834        SCROLL  2 ใบพัด
 33000 (380V)  27636        SCROLL  
 36000(380V)  29018        SCROLL  
 38900(380V)  31689        SCROLL  2 ใบพัด
 45300(380V)  36756  33163  43000 42000 SCROLL  2 ใบพัด
 48000(380V)  37493  34084 44900 43849 SCROLL  2 ใบพัด
 57500(380V)  40533  39612  54900 45000  SCROLL  2 ใบพัด
 61300(380V)  42500  41000    46000  SCROLL  2 ใบพัด

 ดูเงื่อนไขการติดต้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

ราคาแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ DAISENKO รุ่น DCF/DCU-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5 article
MODEL COOLING CAPACITY EER ระบบไฟ คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
รีโมทมีสาย
ราคาขายส่ง
รีโมทไร้สาย
  BTU/HR WATTS
 DCF13M+DCU13M 13078  1215  10.09  220V  ROTARY  15500  16100
 DCF18M+DCU18M 18136  1642  12.1  220V  ROTARY  20800 21400 
 DCF20M+DCU20M 20668  1831  12.21  220V  ROTARY  21900  25500 
 DCF25M+DCU25M 25119  2296  11.95  220V  ROTARY  26000  26600 
 DCF26S+DCU26S 26703  2379  11.97  220V  ROTARY  26000  27500
 DCF28M+DCU28M 28607  2296  11.55  220V  ROTARY  28900  29500 
 DCF28-5A+DCU28-5A 28480  2458 11.58  220V  SCROLL  30800  31400 
 DCF30M+DCU30M 30274  2791  11.14  220V  ROTARY  32000  32600 
 DCF31-5BS+DCU31-5BS 30158  2900  11.18  220V  SCROLL  27800  34600
 DCF33-5A+DCU33-5A 33178  2974  11.16  220V  SCROLL  29400  36400
 DCF33B+DCU33B 33669  2974  11.02  220V ROTARY  28200  35100
 DCF36M+DCU36M 36137  2974  11.16  220V  ROTARY 29200  36100
 DCF36S+DCU36S 36470  2974  11.12  220V  SCROLL  29900  36800
 DCF36-5A+DCU36-5A 36137  3205  11.28  220V  SCROLL  31200  38500
 DCF38S+DCU38S 38759  3362  11.47  220V  SCROLL  33100  40500 
 DCF40-5S+DCU40-5S 40176  3565  11.48  220V  SCROLL  35600  44100 
 DCF30-5AT+DCU33-5B 30403 2791  11.56  380V  SCROLL  30400  38600 
 DCF33-5B+DCU33-5B 33730  3048  11.07  380V  SCROLL  31600  39600 
 DCF36M-5AT/DCU36M-5AT 36130  3106  11.34  380V  SCROLL  31800  40100 
 DCF36-5AT/DCU36-5AT 36428  3106  11.73  380V  SCROLL  32800  41100 
 DCF38S-AT+DCU38S-AT 38567  3292  11.22  380V  SCROLL  35800  44100 
 DCF40S-AT+DCU40S-AT 40519  3468  11.42  380V  SCROLL  36400  45100 

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

ราคาแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ DAISENKO รุ่น AK/CM-SERIES แบบมาตรฐานอุตสหกรรม article
MODEL BTU ค่า EER ระบบไฟ compressor ราคาขายส่ง
 AK400/CM13  12500  10.4  220V  โรตารี่  14200
 AK600/CM18  18300  10.61  220V  โรตารี่  17000
 AK600/CM20  20200  10.61  220V  โรตารี่  17900
 AK800/CM25  25600  10.64  220V  โรตารี่  20800
 AK1200/CS28  28300  10.33  220V  โรตารี่  22700
 AK1200/CS33  33000  10.3  220V  โรตารี่  27000
 AK1200/CS36  36000  10.61  220V  โรตารี่  29500
 AK1600/CU38  38900  10.3  220V  สโครล  34500
 AK1600/FCU40  40261  10.61  220V  สโครล  36000
 AK1200/CS33TH  33000  10.3  380V  สโครล  33000
 AK1200/SC36TH  36000  10.61  380V  สโครล  33700
 AK1200/CU38TH  38900  10.3  380V  สโครล  36900
 AK1600/CU41TH  40602  10.61  380V  สโครล  38200

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

ราคาแอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางไดเซ็นโกะ DAISENKO รุ่น AS/CM-SERIES แบบมาตรฐานอุตสหกรรม article
MODEL BTU ค่า EER ระบบไฟ คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
 AS400/CM13 12500  10.4  220V   โรตารี่ 27500
 AS600/CM18 18300  10.61  220V   โรตารี่ 29800 
 AS600/CM20 20200  10.61  220V   โรตารี่ 31400 
 AS800/CM25 25600  10.64  220V   โรตารี่ 35300 
 AS800/CS28 38300  10.33  220V   โรตารี่ 37900 
 AS1200/CS33 33000  10.23  220V   โรตารี่ 39300 
 AS1200/CS36 36000  10.3  220V   โรตารี่ 39900 
 AS1200/CU38 38900  10.3  220V   โรตารี่ 44000 
 AS1200/CS33TH 33000  10.23  380V   สโครล 44700 
 AS1200/CS36TH 36000  10.23  380V   สโครล 46000 
 AS1200/CU38TH 38900  10.3  380V   สโครล 48000 

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

ราคาแอร์ตู้ตั้งพื้นไดเซ็นโกะ DAISENKO รุ่น APK/CS-SERIES แบบมาตรฐานอุตสหกรรม article
MODEL BTU ค่า EER ระบบไฟ คอมเพรสเซอร์ ราคาขายส่ง
 APK1200/CS33 33000  10.33  220V   โรตารี่ 35500 
 APK1200/CS36 36000  10.40  220V   โรตารี่ 36900 
 APK1600/CU38 38900  10.30  220V   โรตารี่ 40900 
 APK1200/CS33TH 33000  10.33  380V   สโครล 41700 
 APK1200/CS36TH 36000  10.40  380V   สโครล 43800 
 APK1600/CU38TH 38900  10.30  380V   สโครล 44900 

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]