dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


ตารางสรุป ราคาแอร์โตชิบา(TOSHIBA)      ทุกรุ่นทุกแบบอาทิ แอร์ติดผนังโตชิบา(TOSHIBA)  แอร์ตั้งแขวนโตชิบา(TOSHIBA)  แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางโตชิบา(TOSHIBA)  สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อCALL CENTER 081-985-0077 กด 1 หรือ 2ราคาแอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น INVERTER-SERIES ประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี article

แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น INVERTER

 

MODEL BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ DEALER PRICE TOTAL VAT 7%

ราคาพิเศษ
รวมค่าติดตั้ง

CDU FCU
รุ่นรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี รุ่นติดผนัง (INVERTER)
 RAS-10N3ACV-T/RAS-10N3KCV-T 9598  11.99  220V  ROTARY  16400  6100  22500  1575  22900 
 RAS-13N3ACV-T/RAS-13N3KCV-T 11967  18.02  220V  ROTARY  20700  6600  27300  1911  27900 
 RAS-16N3ACV-T/RAS-15N3KCV-T 14954  19.21  220V  ROTARY  24400  7900  32300  2261  32900 
 RAS-18N3ACV-T/RAS-18N3KCV-T 17289  19.76  220V  ROTARY  26900  9700  36600  2562  36900 
 RAS-22N3ACV-T/RAS-24N3KCV-T 19487 19.62  221V  ROTARY  36400  10300  46700  3269  44900 

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

ราคาแอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น STANDARD รับประกันคอมเพรสเซอร์7 ปี article

แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น N-SERIES

 

MODEL BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ DEALER PRICE TOTAL VAT 7%

ราคาพิเศษ
รวมค่าติดตั้ง

CDU FCU
รุ่นรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี รุ่นติดผนัง (ZEN)
 RAS-10N3AN-T/RAS-10N3KPX-T  8775  11.73  220V  ROTARY  9800  5900  15700  1099  17900
 RAS-13N3AX-T/RAS-13N3KPX-T  12110  11.88  220V  ROTARY  12300  6200  18500  1295  19900
 RAS-18N3AX-T/RAS-18N3KPX-T  17363  12.24  220V  ROTARY  18300  10400  28400  1988  29900
 RAS-24N3AX-T/RAS-24N3KPX-T  23060  9.45  220V  ROTARY  25800  14500  40300  2821  38900

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

ราคาแอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น HI-WALL นํ้ายาR410A รับประกันคอมเพรสเซอร์7 ปี article

แอร์ติดผนังโตชิบา TOSHIBA รุ่น N-SERIES

 

MODEL BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ DEALER PRICE TOTAL VAT 7%

ราคาพิเศษ
รวมค่าติดตั้ง

CDU FCU
รุ่นรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี รุ่นติดผนัง HI-WALL R410A
RAS-10G2APS-T/RAS-10G2KPS-T  9282  12.42  220V   ROTARY    9900   6000    15900  1113 17900
RAS-13G2APS-T/RAS-13G2KPS-T   12260  12.47 220V    ROTARY  12400 6300   18700 1309  19900 
RAS-18G2APS-T/RAS-18G2KPS-T  17603  12.24  220V   ROTARY  18100   10500  28600 2002  29900 
RAS-25G2APS-T/RAS-25G2KPS-T  22773 11.80  220V   ROTARY  25900   14600  40500  2835  38900

 ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และ ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

 

ราคาแอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางโตชิบา TOSHIBA ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นSPI INVERTER ประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี article

 

แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางโตชิบา

 

MODEL BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ DEALER PRICE TOTAL VAT 7% ราคาปกติ

ราคาพิเศษ
รวม VAT

CDU FCU
รุ่นรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี รุ่นฝังฝ้าสี่ทิศทาง SPI-INVERTER
 RAV-TW561AP-T/RAV-SE561UP-T  18911  19.99 220V  ROTARY   26000   26000 52000  3640   55640  38360 
RAV-TE1251A8-T/RAV-SE1251UP-T    41285   18.32  220V  ROTARY  30000   30000 60000   4200    64200   44261
RAV-TE1001A8-T/RAV-SE1001UP-T   33819  14.52  380V   ROTARY   44000    35000  79000   5530   84530   58278 
RAV-TE1251A8-T/RAV-SE1251UP-T   41285   13.49  380V  ROTARY  50000   36000  86000   6020   92020  63441

ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม 

 

ราคาแอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางโตชิบา TOSHIBA ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นDI INVERTER ประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี

แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทางโตชิบา

 

 

MODEL BTUH EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ DEALER PRICE TOTAL VAT 7% ราคาปกติ

ราคาพิเศษ
รวม VAT

CDU FCU
รุ่นรับประกัน คอมเพรสเซอร์ 7 ปี รุ่นฝังฝ้าสี่ทิศทาง DI-INVERTER
RAV-SM1564ATP-T/RAV-SM1564UTP-T  18100 16.52  220V ROTARY  33500   27500  61000  4270 65270   44999
RAV-SM1804ATP-T/RAV-SM1804UTP-T  23900  14.73  220V  ROTARY  35500   33000  68500  4795 73295  50532
RAV-SM1104ATP-T/RAV-SM1104UTP-T   34100 17.15  380V   ROTARY 50500 39500  90000   6300 96300   66392
RAV-SM1404ATP-T/RAV-SM1404UTP-T  41300   14.02 380V  ROTARY   52500   42500 95000   6650 101650   70081

ดูเงื่อนไขการติดตั้ง และข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม 

 

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]