dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์  แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์  แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์  แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์  แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน  แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ  แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์   แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า  แอร์เปลือยเทรน  แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ  แอร์เปลือยไดกิ้น  แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ  แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์  แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko  แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta  แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki  แอร์ตู้ตั้งยอรค์  york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena  แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air)  แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air  ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic  )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


ศูนย์รวบรวม ราคา และ ข้อมูล เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบ ติดผนัง และ แอร์ติดผนังไดกิ้นDAIKIN ทุกรุ่น อาทิ แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN รุ่นFTE-SERIES แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น FTKM-SERIES แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นFTKD-SERIES และ แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่นFTKS-SERIES แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น URUSARA7
View :   Sort :

ก่อนหน้า1ถัดไป
พบสินค้า 7 รายการ
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN รุ่น SABAI-INVERTER R32
 view
รหัส : FTKQ09SV2S/RKC09SV2S
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN รุ่น SABAI-INVERTER R32 ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่9000-18000 BTU(ดูรายละเอียดราคาแต่ละขนาดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านใน)
-รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนํ้านา R32
-ประหยัดไฟเบอร์ 5
-ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
-คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี
-รับประกันอะไหล่ 1 ปี
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาเครื่อง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย


ราคา: 17,900.00 บาท
พิเศษ: 12,599.00 บาท

  แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN รุ่น FTM-SERIES R32
 view
รหัส : FTM09PV2S/RM09PV2S
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN รุ่น FTM-SERIES R32 ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่9000-24000 BTU(ดูรายละเอียดราคาแต่ละขนาดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านใน)
-รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนํ้านา R32
-ประหยัดไฟเบอร์ 5
-ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
-คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี
-รับประกันอะไหล่ 1 ปี
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาเครื่อง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย


ราคา: 17,900.00 บาท
พิเศษ: 11,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SUPER SMILE PLUS
 view
รหัส : FTKC09RV2S/RKC09RV2S
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SUPER SMILE PLUS ขนาด 9000 BTU R32
-มีขนาดตั้งแต่9000-24000 BTU(ดูรายละเอียดราคาแต่ละขนาดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านใน)
-แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-ความเงียบที่ 19 เดซิเบล
-ประหยัดพลังงานมากว่าแอร์เบอร์5สูงสุดถึง 33 %
-แผ่นฟอกอากาศระบบโฟโตแคตตาไลท์ติก
-ตัวเครื่องรับประกัน3ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
-ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 31,300.00 บาท
พิเศษ: 15,599.00 บาท

 แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น FTKM-SERIES R32
 view
รหัส : FTKM09SV2S/RKM09SV2S
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น FTKM-SERIES R32 ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่9000-33000 BTU(ดูรายละเอียดราคาแต่ละขนาดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านใน)
-นํ้ายาR32
-แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-ความเงียบที่ 25 เดซิเบล
-ระบบ intelligent eye ที่สามารถตรวงจับความร้อนเพื่อส่งความเย็นไปยังผู้ใช้
-ประหยัดพลังงานมากว่าแอร์เบอร์5สูงสุดถึง 40 %และมีค่าEERสูงสุดถึง18.04
-แผ่นฟอกอากาศระบบโฟโตแคตตาไลท์ติก
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
-ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 28,100.00 บาท
พิเศษ: 21,399.00 บาท

แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น EKIRA R32
 view
รหัส : FTKJ09NV1/RKJ09NV1S
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น EKIRA R32 ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่ 9000-18000 BTU(ดูรายละเอียดราคาแต่ละขนาดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านใน)
-แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-ความเงียบที่ 19 เดซิเบล
-ระบบ intelligent eye ที่สามารถตรวงจับความร้อนเพื่อส่งความเย็นไปยังผู้ใช้
-ประหยัดพลังงานมากว่าแอร์เบอร์5สูงสุดถึง 33 %และมีค่าSEERสูงสุดถึง22.25
-แผ่นฟอกอากาศ Titanium Apatile Photocatalytic
-ตัวเครื่องรับประกัน 3ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาเครื่อง
-ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 38,000.00 บาท
พิเศษ: 25,790.00 บาท

 แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น URUSARA7
 view
รหัส : FTXZ09NV1S/RXZ09NV1S
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น URUSARA7 R32 ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่ 9000-18000 BTU(ดูรายละเอียดราคาแต่ละขนาดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านใน)
-แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-มีระบบความคุมความชื้น
-มีระบบทำความสะอาดตัวเองทำให้ไม่ต้องล้างแอร์เป็น เวลา10ปีต่อการทำความสะอาด1ครั้ง
-ความเงียบที่ 19 เดซิเบล
-ระบบ intelligent eye ที่สามารถตรวงจับความร้อนเพื่อส่งความเย็นไปยังผู้ใช้
-ประหยัดพลังงานมากว่าแอร์เบอร์5สูงสุดถึง 40 %
-แผ่นฟอกอากาศระบบโฟโตแคตตาไลท์ติก
-ตัวเครื่องรับประกัน3ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาเครื่อง
-ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 55,000.00 บาท
พิเศษ: 43,120.00 บาท

แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN รุ่น INVERTER FTKC-R32
 view
รหัส : FTKC09QV2S/RKC09QV2S
แอร์ติดผนังไดกิ้น DAIKIN ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SMILE PLUS ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่9000-24000 BTU(ดูรายละเอียดราคาแต่ละขนาดและข้อมูลเพิ่มเติมด้านใน)
-แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-ความเงียบที่ 25 เดซิเบล
-ประหยัดพลังงานมากว่าแอร์เบอร์5สูงสุดถึง 33 %
-แผ่นฟอกอากาศระบบโฟโตแคตตาไลท์ติก
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 31,300.00 บาท
พิเศษ: 15,799.00 บาท


ก่อนหน้า1ถัดไป