dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


แอร์ติดผนังแอลจี LG (6) แอร์ต่อท่อลมแอลจี LG (2) แอร์ตั้งแขวนแอลจี LG (3)
แอร์สี่ทิศทางแอลจี LG (2) แอร์ตู้ตั้งพื้นแอลจี LG (2)


ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูล เครื่องปรับอากาศ แอลจี LG และ แอร์แอลจี LG ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนังแอลจี LG แอร์ตั้งแขวนแอลจี LG แอร์สี่ทิศทางแอลจี LG แอร์ตู้ตั้งพื้นแอลจี LG แอร์ต่อท่อลม แอลจี LG
View :   Sort :

ก่อนหน้า12ถัดไป
พบสินค้า 15 รายการ
 แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น DUAL INVERTER R32
 view
รหัส : IQ10RN.SE2
แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น DUAL INVERTER R32 ขนาด 9200 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-24000BTU(ดูราคาและราย ละเอียดสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอินเวอร์ทเตอร์
DUAL INVERTER
- แผ่นฟอกอากาศทแบบ Tripple Filter
- เสียงเงียบเพียง 19 เดซิเบล
- ระบบลดความชื้น SOFT DRY OPERATION
- ระบบเร่งความเร็วแบบ JET COOL
- ระบบหน่วงเวลา ปิด-เปิด 3 นาที
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
-เทรนแอร์เก่าได้ 800 บาท
-ทางร้านมีบริการผ่อนผ่านบัตร KTC CITI BANK K-BANK AEON
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-173-8567

ราคา: 24,900.00 บาท
พิเศษ: 11,599.00 บาท

 แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น ECONO INVERTER V
 view
รหัส : IC10J.SE2
แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น ECONO INVERTER V ขนาด 9400 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-24000BTU(ดูราคาและราย ละเอียดสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอินเวอร์ทเตอร์ INVERTER V
- แผ่นฟอกอากาศทแบบ Tripple Filter
- เสียงเงียบเพียง 19 เดซิเบล
- ระบบลดความชื้น SOFT DRY OPERATION
- ระบบเร่งความเร็วแบบ JET COOL
- ระบบหน่วงเวลา ปิด-เปิด 3 นาที
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
-เทรนแอร์เก่าได้ 800 บาท
-ทางร้านมีบริการผ่อนผ่านบัตร KTC CITI BANK K-BANK AEON
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-173-8567

ราคา: 24,900.00 บาท
พิเศษ: 11,399.00 บาท

 แอร์ติดผนังแอลจี LG รุ่น GREEN ECONO PLUS R410
 view
รหัส : C10H.KE1
แอร์ติดผนังแอลจี LG รุ่น GREEN ECONO PLUS R410 ขนาด 9000 BTU
- แอร์ขนาดตั้งแต่9000-24000 BTU(ดูลายละเอียดและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- นํ้ายา R410a
- มีระบบลดความชื้น
- แผ่นกรองอากาศ Triple Filter
- แผ่นกรองอากาศปกป้อง 2 ชั้น Dual Protection Filter
- ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
- ระบบเร่งความเร็ว 3 นาที
- ระบบหน่วงเวลาการเปิด-ปิด 3 นาที
- ราคานี้รวมค่าติดตั้งและและบริการ(ไม่รับบริการสามารถลดราคาได้ 500 บาท)
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่าราคา800บาท
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย

ราคา: 16,900.00 บาท
พิเศษ: 14,500.00 บาท

แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น DELUXE INVERTER
 view
รหัส : ID10J.SR1
แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น DELUXE INVERTER ขนาด 9400 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-24000 BTU(ดูรายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอินเวอร์เตอร์ INVERTER V
- มีระบบรักษาความชุ่มชื้นผิว
- ระบบทำความสะอาดภายในอัติโนมัติ AUTO CLEAN
- ระบบย่อยสลายเชื้อโรคด้วย ไอออนบวก ลบ
- มีระดับเสียงตํ่าสุดที่ 19 เดซิเบล
- ระบบหน่วงเวลา ปิด-เปิด 3 นาที
-ไม่ต้องการบริการล้างแอร์ลด 500 บาท
-เทรนแอร์เก่าได้ 800 บาท
-ทางร้านมีบริการผ่อนผ่านบัตร KTC CITI BANK K-BANK AEON
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-173-8567

ราคา: 26,900.00 บาท
พิเศษ: 20,900.00 บาท

 แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น MOSQUITO AWAT INVERTER
 view
รหัส : IM10H1.KR2
แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น MOSQUITO AWAT INVERTER ขนาด 8700 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-24000 BTU(ดูรายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอินเวอร์เตอร์ INVERTER V
- มีระบบรักษาความชุ่มชื้นผิว
- มีระบบที่สามารถไล่ยุงได้ถึง75.5%
- ระบบทำความสะอาดภายในอัติโนมัติ AUTO CLEAN
- ระบบย่อยสลายเชื้อโรคด้วย ไอออนบวก ลบ
- มีระดับเสียงตํ่าสุดที่ 19 เดซิเบล
- ระบบหน่วงเวลา ปิด-เปิด 3 นาที
-ไม่ต้องการบริการล้างแอร์ลด 500 บาท
-เทรนแอร์เก่าได้ 800 บาท
-ทางร้านมีบริการผ่อนผ่านบัตร KTC CITI BANK K-BANK AEON
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-173-8567

ราคา: 26,900.00 บาท
พิเศษ: 20,900.00 บาท

 แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น ART COOL INVERTER
 view
รหัส : IA10G.AR1
แอร์ติดผนังแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น ART COOL INVERTER ขนาด 8614 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-24000 BTU(ดูรายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยเสียง
- มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานอินเวอร์เตอร์ INVERTER V ที ประหยัดไฟมากกว่าเบอร์5ถึง60%
- มีระบบรักษาความชุ่มชื้นผิว
- ระบบทำความสะอาดภายในอัติโนมัติ AUTO CLEAN
- ระบบย่อยสลายเชื้อโรคด้วย ไอออนบวก ลบ
- มีระดับเสียงตํ่าสุดที่ 19 เดซิเบล
- ระบบหน่วงเวลา ปิด-เปิด 3 นาที
-ไม่ต้องการบริการล้างแอร์ลด 1000 บาท
-เทรนแอร์เก่าได้ 1000 บาท
-ทางร้านมีบริการผ่อนผ่านบัตร KTC CITI BANK K-BANK AEON
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-173-8567

ราคา: 30,900.00 บาท
พิเศษ: 23,900.00 บาท

แอร์ตั้งแขวนแอลจี LG รุ่น SINGLE V ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย
 view
รหัส : HV-C136JL52
แอร์ตั้งแขวนแอลจี LG รุ่น SINGLE V ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทไร้สาย ขนาด 13000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่13000-40000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- มีระบบสวิงซ้าย-ขวา บน-ล่าง
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกสลากรับรองค่าประหยัดไฟฟ้าสูงสุด เบอร์ 5
-ตัวเครื่องรับประกัน1ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 15,167.00 บาท

แอร์ตั้งแขวนแอลจี LG รุ่น SINGLE V แบบมาตรฐานอุตสหกรรม รีโมทไร้สาย
 view
รหัส : HV-C488LL52
แอร์ตั้งแขวนแอลจี LG รุ่น SINGLE V แบบมาตรฐานอุตสหกรรม รีโมทไร้สาย ขนาด 48000 BTU
- ขนาด48000BTU (ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าด้านใน)
- มีระบบสวิงซ้าย-ขวา บน-ล่าง
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกสลากรับรองค่าประหยัดไฟฟ้าสูงสุด เบอร์ 5
-ตัวเครื่องรับประกัน1ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 49,161.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน LG รุ่น SINGLE V แบบมาตรฐานอุตสหกรรม รีโมทไร้สาย
 view
รหัส : AVNQ18QJLA1/AVUQ18GJLA1
แอร์ตั้งแขวนแอลจี LG ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น INVERTER SINGLE V รีโมทไร้สาย ขนาด 18100 BTU
- มีขนาดตั้งแต่18000-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- มีระบบอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟมากกว่ามาตรฐาเบอร์5ถึง 30%
- มีระบบสวิงซ้าย-ขวา บน-ล่าง
-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตออกสลากรับรองค่าประหยัดไฟฟ้าสูงสุด เบอร์ 5
-ตัวเครื่องรับประกัน1ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 29,429.00 บาท

 แอร์สี่ทิศทางแอลจี LG รุ่น SINGLE V รีโมทไร้สาย
 view
รหัส : TN18LC/TU18LC
แอร์สี่ทิศทางแอลจี LG รุ่น SINGLE V รีโมทไร้สายขนาด 18000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่18000-48000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 5 ปี
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิม
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 32,425.00 บาท


ก่อนหน้า12ถัดไป