dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE (5) แอร์ตั้ง & แอร์แขวนยูนิแอร์ UNI AIRE (7) แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ UNI AIRE (3)
แอร์เปลือยยูนิแอร์ UNI AIRE (5) แอร์ตู้ตั้งพื้นยูนิแอร์ UNI AIRE (4) แอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์ UNI AIRE (1)
แอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำยูนิแอร์ UNI AIRE (0) แอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์ UNI AIRE (6)


ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูล ของ เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ uni aire และ แอร์ยูนิแอร์ uni aire ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนัง ยูนิแอร์ uni aire แอร์ตั้งแขวน ยูนิแอร์ uni aire แอร์สี่ทิศทาง ยูนิแอร์ uni aire แอร์เปลือย ต่อท่อลม ยูนิแอร์ uni aire แอร์ตู้ตั้ง ยูนิแอร์ uni aire
View :   Sort :

ก่อนหน้า1234ถัดไป
พบสินค้า 32 รายการ
แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ARV/WRV-SERIES นํ้ายาR32
 view
รหัส : ARV09F/WRV09F
แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ARV/WRV-SERIES นํ้ายาR32 ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-25000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- จอLCDสามารถเปิด-ปิด ลงบนหน้าจอ LCD ที่ตัวเครื่อง
-Sleep Mode สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการนอนหลับ
-Dry Mode สำหรับลดความชื้น ภายในห้อง
-ปรับระดับความเร็วลมได้ 4 ระดับ
-ตัวเครื่องรับประกัน1ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 15,900.00 บาท
พิเศษ: 10,399.00 บาท

  แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น AFVY/WSV-SERIES
 view
รหัส : AFVY301F/WSV30F
แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น AFVY/WSV-SERIES ขนาด 30220 BTU
- มีขนาดตั้งแต่30000-36000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- จอ LCD สามารถเปิด-ปิด ลงบนหน้าจอ LCD ที่ตัวเครื่อง
-Sleep Mode สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการนอนหลับ
-Dry Mode สำหรับลดความชื้น ภายในห้อง
-ปรับระดับความเร็วลมได้ 4 ระดับ
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 33,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น WRI/ARI
 view
รหัส : ARI-09F/WRI-09F
แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น WRI/ARI ขนาด 9566 BTU
-มีขนาด9000-24000BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
-มีระบบอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟมากว่ามาตรฐานเบอร์ 5
-จอLCDสามารถเปิด-ปิด ลงบนหน้าจอ LCD ที่ตัวเครื่อง
-Sleep-Modeสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการนอนหลับ
-Dry Mode สำหรับลดความชื้น ภายในห้อง
-ปรับระดับความเร็วลมได้ 4 ระดับ
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 18,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น INVERTER
 view
รหัส : WHI-12/WPH-12
แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น INVERTER ขนาด 11734 BTU
-มีขนาด 12000 BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
-มีระบบอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟมากว่ามาตรฐานเบอร์ 5
-จอ LCDสามารถเปิด-ปิด ลงบนหน้าจอ LCD ที่ตัวเครื่อง
-Sleep-Modeสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการนอนหลับ
-Dry Mode สำหรับลดความชื้น ภายในห้อง
-ปรับระดับความเร็วลมได้ 4 ระดับ
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้รวมค่าติดตั้งและและบริการ(ไม่รับบริการสามารถลดราคาได้ 1000 บาท)
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 26,900.00 บาท

แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ARH/WRH-SERIES
 view
รหัส : ARH-09/WRH-09
แอร์ติดผนังยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ARH/WRH-SERIES ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-25000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- จอ LCD สามารถเปิด-ปิด ลงบนหน้าจอ LCD ที่ตัวเครื่อง
-Sleep Mode สามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมในการนอนหลับ
-Dry Mode สำหรับลดความชื้น ภายในห้อง
-ปรับระดับความเร็วลมได้ 4 ระดับ
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้รวมค่าติดตั้งและและบริการ(ไม่รับบริการสามารถลดราคาได้ 1000 บาท)
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 15,900.00 บาท
พิเศษ: 14,500.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น AKQ/DDF-SERIES แบบ มอก.
 view
รหัส : AKQ-12F/DDF-400F
แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น AKQ/DDF-SERIES แบบ มอก. รีโมทมีสาย ขนาด 12000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่13300-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- แบบ มอก.
- มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ให้เลือกทั้งชนิดมีสาย
- ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
- ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 20,000.00 บาท

แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น AFV/UFV-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5
 view
รหัส : AFV-13F/UFV-13F
แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น AFV/UFV-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทมีสาย ขนาด 13969 BTU
- มีขนาดตั้งแต่13300-40000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ให้เลือกทั้งชนิดมีสาย
- ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
- ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 17,900.00 บาท

แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ACV/DDV-SERIES
 view
รหัส : ACV-13/DDV-13
แอร์ตั้งแขวน UNI AIRE รุ่น ACV/DDV-SERIES ประหยัดไฟเบอร์5 รีโมทมีสาย ขนาด 13340 BTU
- มีขนาดตั้งแต่13300-40000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ประหยัดไฟเบอร์ 5
- มีระบบควบคุมอิเลคทรอนิกส์ให้เลือกทั้งชนิดมีสาย
- ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
- ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 18,300.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น DDF/ACL-SERIES
 view
รหัส : DDF400/ACL12
แอร์ตั้งแขวน UNI AIRE รุ่น DDF/ACL-SERIES แบบ มอก.รีโมทมีสาย ขนาด 12500 BTU
- มีขนาดตั้งแต่12500-60000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-ได้รับมาตรฐานอุตสหกรรม
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 1 ปี
- อะไหล่และอุปกรณ์ รับประกัน 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 02-3780673


แอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์ UNI AIRE รุ่น ACL/DDFW-SERIES
 view
รหัส : DDFW400/ACL12
แอร์ตั้งแขวน UNI AIRE รุ่น ACL/DDFW-SERIES แบบรีโมทไร้สาย ขนาด 12500 BTU
- มีขนาดตั้งแต่12500-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ตัวถังไฟเบอร์กลาสเป่าขึ้น
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 1 ปี
- อะไหล่และอุปกรณ์ รับประกัน 1 ปี
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-985-0077

ราคา: 17,700.00 บาท


ก่อนหน้า1234ถัดไป