dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC (6) แอร์ตั้ง & แอร์แขวนมิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC (3) แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC (5)
แอร์เปลือยมิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC (2) แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC (1) ม่านอากาศ มิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC (3)
แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ อิเลคทริค MITSUBISHI ELECTRIC (4)


ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูล ของ เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric และ แอร์มิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric แอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electri แอร์เปลือยมิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric แอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric และ ม่านอากาศมิตซูบิชิ อิเลคทริค mitsubishi electric มีครบทุกรุ่นทุกแบบ
View :   Sort :

ก่อนหน้า123ถัดไป
พบสินค้า 24 รายการ
แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น ECONO R32
 view
รหัส : MS-GN09VF
แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น ECONO R32 ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-24000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ประหยัดไฟเบอร์5
- ระบบฟอกอากาศสามารถจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน
- OZONE Friendly ใช้ระบบนํ้ายาR410
- ระบบ ECONO COOL ช่วยประหยัดไฟเพิ่มขึ้น 20%
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย


ราคา: 18,300.00 บาท
พิเศษ: 12,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น STANDARD INVERTER R32
 view
รหัส : MSY-JP09VF
แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น STANDARD INVERTER R32 ขนาด 8871 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-24000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ประหยัดไฟได้ถึง 30%
- ระดับเสียงที่ 19 เดซิเบล
- นํ้ายาR410
- แอร์ติดผนังแบบรีโมทไร้สาย
- ประหยัดไปเบอร์ 5 ทุกรุ่น
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทรนแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย


ราคา: 22,700.00 บาท
พิเศษ: 14,999.00 บาท

แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น SUPER INVERTER
 view
รหัส : MSY-GN09VF
แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น SUPER INVERTER R32 ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-30000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ประหยัดไฟได้ถึง 30%
- ระดับเสียงที่ 19 เดซิเบล
- นํ้ายาR410
- แอร์ติดผนังแบบรีโมทไร้สาย
- ประหยัดไปเบอร์ 5 ทุกรุ่น
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทรนแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย


ราคา: 22,700.00 บาท
พิเศษ: 16,599.00 บาท

แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น WIDE&LONG
 view
รหัส : MS-GK36VA
แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น WIDE&LONG ขนาด 18000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่ 36000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-สามารถกระจายลมได้ไกลถึง 12 เมตร
- ระบบฟอกอากาศสามารถจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน
- OZONE Friendly ใช้ระบบนํ้ายาR410
- ระบบ ECONO COOL ช่วยประหยัดไฟเพิ่มขึ้น 20%
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี แผงคอยล์เย็น 3 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทรนแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย


ราคา: 62,000.00 บาท
พิเศษ: 53,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ ระบบอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น 3D MOVE EYE HUMAN SENSOR INVERTER
 view
รหัส : MSZ-LN09VF
แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ ระบบอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น 3D MOVE EYE HUMAN SENSOR INVERTER ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-18000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลแต่ละขนาดด้านใน)
- ประหยัดไฟได้ถึง 35%
- ระดับเสียงที่ 19 เดซิเบล
- มี MOVE EYE HUMAN SENSOR
- มีค่า SEER สูง ถึง 25.62
- มีระบบฟอกอากาศแบบ TRIPLE PLASMA
- ประหยัดไปเบอร์ 5 ทุกรุ่น
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาเครื่อง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย


ราคา: 35,700.00 บาท
พิเศษ: 31,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น MOVE EYE HUMAN SENSOR INVERTER
 view
รหัส : MSZ-FM09VA
แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ ระบบอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น MOVE EYE HUMAN SENSOR INVERTER ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-18000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลแต่ละขนาดด้านใน)
- ประหยัดไฟได้ถึง 35%
- ระดับเสียงที่ 19 เดซิเบล
- มี MOVE EYE HUMAN SENSOR
- มีค่า SEER สูง ถึง 25.62
- มีระบบฟอกอากาศแบบ TRIPLE PLASMA
- ประหยัดไปเบอร์ 5 ทุกรุ่น
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาเครื่อง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย


ราคา: 32,700.00 บาท
พิเศษ: 19,999.00 บาท

 แอร์แขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น PCY-SERIES
 view
รหัส : PCY-SP18KAL2
แอร์แขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC ระบบอินเวอร์เตอร์ นํ้ายาR410a รุ่น PCY-SERIES เบอร์5 ขนาด 18000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่18000-48000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- มีระบบอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟมากกว่ามาตรฐานเบอร์5 ถึง 30%
- มีเสียงเงียบที่ระดับต่ำสุดที่ 19 เดซิเบล
- ระบบ Swing Mode กระจายลมเย็นทั่วทุกมุมห้อง
- ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK, KTC, KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 30,414.00 บาท

 แอร์แขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น PC-SERIES นํ้ายาR410a
 view
รหัส : PC-P18KAKLT
แอร์แขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น PC-SERIES นํ้ายาR410a ขนาด 18000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่18000-48000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- นํ้ายารักษาสิ่งแวดล้อมR410a
-มีเสียงเงียบที่ระดับต่ำสุดที่ 37 เดซิเบล
-ระบบ Swing Mode กระจายลมเย็นทั่วทุกมุมห้อง
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK, KTC, KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 29,200.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น flexible type
 view
รหัส : MCF-GN13VD
แอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC รุ่น FLEXI TYPE ขนาด12711 BTU
- มีขนาดตั้งแต่12000-24000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-ประหยัดไฟเบอร์ 5
-ระบบสมองกลอัจฉริยะ FUZZ LOGIC
-ตั้งเวลา เปิด-ปิด 24 ชั่วโมง
-ระบบ Swing Mode กระจายลมเย็นทั่วทุกมุมห้อง
-ระบบฟอกอากาศและกำจัดกลิ่น (OPTION)
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK, KTC, KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 26,200.00 บาท
พิเศษ: 19,999.00 บาท

แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น PLY-SERIES
 view
รหัส : PLY-SP18EALM
แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ MITSUBISHI ELECTRIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น PLY-SERIES R410a ขนาด 18084 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 18000-48000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- มีระบบอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟมากกว่ามาตรฐานเบอร์5ถึง30%
- แผ่นฟอกอากาศที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 2500 ชั่วโมง
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องในกรณที่ต้องการติดตั้งโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 42,683.00 บาท


ก่อนหน้า123ถัดไป