dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


แอร์ติดผนังมิตซูต้า MITSUTA (2) แอร์ตั้ง & แอร์แขวนมิตซูต้า MITSUTA (2) แอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า MITSUTA (1)
แอร์เปลือยมิตซูต้า MITSUTA (1) แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า MITSUTA (1)


ศูนย์รวบรวม ราคา และ ข้อมูล ของ เครื่องปรับอากาศ มิตซู MITSUTA และ แอร์มิตซูต้า MITSUTA ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนัง มิตซูต้า MITSUTA แอร์ตั้งแขวน มิตซูต้า MITSUTA แอร์ตั้งสี่ทิศทาง มิตซูต้า MITSUTA แอร์เปลือย ต่อท่อลม มิตซูต้า MITSUTA แอร์ตู้ตั้งพื้น มิตซูต้า MITSUTA
View :   Sort :

ก่อนหน้า1ถัดไป
พบสินค้า 7 รายการ
 แอร์ติดผนัง มิตซูต้า mitsuta รุ่น wt แบบ ประหยัดไฟเบอร์5
 view
รหัส : WT125C/RR125C
แอร์ติดผนัง MITSUTA รุ่น WALL TYPE แบบประหยัดไฟเบอร์5 ขนาด12000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่12000-25000 BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-สามารถสวิง ซ้าย-ขวา ได้
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้รวมค่าติดตั้งและและบริการ(ไม่รับบริการสามารถลดราคาได้ 1000 บาท)
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 18,900.00 บาท
พิเศษ: 15,900.00 บาท

 แอร์ติดผนัง มิตซูต้า MITSUTA รุ่น WALL TYPE มอก. ขนาด12000 BTU
 view
รหัส : WT12/RR12
แอร์ติดผนัง MITSUTA รุ่น WALL TYPE มอก. ขนาด12000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่12500-38000 BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
- ได้รับมาตรฐานอุตสหกรรม
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 1 ปี
- ราคานี้รวมค่าติดตั้งและและบริการ(ไม่รับบริการสามารถลดราคาได้ 1000 บาท)
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 16,900.00 บาท
พิเศษ: 15,900.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวน มิตซูต้า MITSUTA รุ่น CTA/RR-SERIES แบบรีโมทมีสาย
 view
รหัส : CTA445/RR145
แอร์ตั้งแขวน MITSUTA รุ่น CTA/RR-SERIES แบบรีโมทมีสายขนาด 11874 BTUประหยัดไฟฟ้าเบอร์5
- มีขนาดตั้งแต่ 11874-40379 BTU
- ควบคุมการทำงานแบบรีโมทมีสาย
- ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- เหมาะสำหรับใช้งานใน ออฟฟิค สำนักงาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-985-0077 กด 1


ราคา: 16,900.00 บาท

 แอร์ตั้งแขวน มิตซูต้า ( MITSUTA ) รุ่น CTA/RR-SERIES
 view
รหัส : CTA400/RR12
แอร์ตั้งแขวน MITSUTA รุ่น CTA/RR-SERIES แบบรีโมทมีสายขนาด 12000 BTU แบบมอก.
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-60000 BTU
- ควบคุมการทำงานแบบรูมเทอร์โม
- เหมาะสำหรับใช้งานใน ออฟฟิค สำนักงาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-985-0077 กด 1


ราคา: 14,700.00 บาท

แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง มิตซูต้า MITSUTA รุ่น CTS/RR-SERIES แบบรีโมทไร้สาย
 view
รหัส : CAS12/RR12
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง MITSUTA รุ่น CTS/RR-SERIES แบบรีโมทไร้สายขนาด 12000 BTU แบบมอก.
- มีขนาดตั้งแต่ 12000-70000 BTU
- ควบคุมการทำงานแบบรีโมทไร้สาย
- เหมาะสำหรับใช้งานใน ออฟฟิค สำนักงาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-985-0077 กด 1


ราคา: 24,900.00 บาท

แอร์เปลือย MITSUTA มิตซูต้า รุ่น CT-P/RR-SERIES
 view
รหัส : CT-P400/RR12
แอร์เปลือย MITSUTA รุ่น CT-P/RR-SERIES แบบรีโมทไร้สายขนาด 12000 BTU แบบมอก.
- มีขนาดตั้งแต่ 12000-60000 BTU
- ควบคุมการทำงานแบบรีโมทไร้สาย
- เหมาะสำหรับใช้งานใน ออฟฟิค สำนักงาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี อะไหล่ 1 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-985-0077 กด 1


ราคา: 12,500.00 บาท

แอร์ตู้ตั้งพื้น MITSUTA รุ่น PK35/RR35 แบบรีโมทไร้สายขนาด 36000 BTU แบบมอก.
 view
รหัส : PK35/RR35
แอร์ตู้ตั้งพื้น MITSUTA รุ่น PK35/RR35 แบบรีโมทไร้สายขนาด 36000 BTU แบบมอก.
- มีขนาดตั้งแต่ 36000-150000 BTU
- เหมาะสำหรับใช้งานใน ออฟฟิค สำนักงาน
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี อะไหล่ 1 ปี
- รานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- สนใจติดต่อฝ่ายขาย 081-985-0077 กด 1


ราคา: 35,500.00 บาท


ก่อนหน้า1ถัดไป