dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC (7) แอร์ตั้ง & แอร์แขวนพานาโซนิค PANASONIC (2) แอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค PANASONIC (1)
ม่านอากาศ พานาโซนิค PANASONIC (4)


ศูนย์รวบรวม ราคา และ ข้อมูล เครื่องปรับอากาศ พานาโซนิค panasonic และ แอร์พานาโซนิค panasonic ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนังพานาโซนิค panasonic ม่านอากาศพานาโซนิค panasonic แอร์แขวนพานาโซนิค panasonic แอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค panasonic
View :   Sort :

ก่อนหน้า12ถัดไป
พบสินค้า 14 รายการ
แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น STANDARD INVERTER
 view
รหัส : CS/CU-PU9UKT
แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น STANDARD INVERTER ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-24000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ระบบควบคุมการทำงานแบบอินเทลลิเจนท์ อินเวอร์ทเตอร์ที่สามารถประหยัดไฟได้มากว่ามาตรฐานเบอร์ 5ถึง 40%
- ระบบฟอกอากาศประจุลบ e-ion
- ระบบตรวจจับดักฝุ่นใหม่
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
- คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ 3 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย

ราคา: 22,000.00 บาท
พิเศษ: 12,599.00 บาท

แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC รุ่น STANDARDนํ้ายาR32
 view
รหัส : CS/CU-PN9UKT
แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC รุ่น STANDARDนํ้ายาR32 ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-24000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-Anti-Bacteria Filter ยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อราได้ถึง 99%
- Blue Fin Condenser คอนเดนเซอร์ทนทาน เคลือบสารกันสนิม
-ใบพัดใหญ่กระจายลมกว้างและไกลกว่าเดิม
-รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี และคอยล์เย็น 3 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องไม่รวมค่าติดตั้ง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC, KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย

ราคา: 17,900.00 บาท
พิเศษ: 10,599.00 บาท

แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC รุ่น STANDARDนํ้ายาR32
 view
รหัส : CS/CU-PN9SKT
แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC รุ่น STANDARDนํ้ายาR32 ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่9000-24000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-Anti-Bacteria Filter ยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และเชื้อราได้ถึง 99%
- Blue Fin Condenser คอนเดนเซอร์ทนทาน เคลือบสารกันสนิม
-ใบพัดใหญ่กระจายลมกว้างและไกลกว่าเดิม
-รับประกัน คอมเพรสเซอร์ 5 ปี และคอยล์เย็น 3 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องไม่รวมค่าติดตั้ง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC, KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย

ราคา: 17,900.00 บาท
พิเศษ: 10,599.00 บาท

แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น STANDARD INVERTER
 view
รหัส : CS/CU-PU9SKT
แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น STANDARD INVERTER ขนาด 9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-24000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- ระบบควบคุมการทำงานแบบอินเทลลิเจนท์ อินเวอร์ทเตอร์ที่สามารถประหยัดไฟได้มากว่ามาตรฐานเบอร์ 5ถึง 40%
- ระบบฟอกอากาศประจุลบ e-ion
- ระบบตรวจจับดักฝุ่นใหม่
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
- คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ 3 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย

ราคา: 22,000.00 บาท
พิเศษ: 12,599.00 บาท

 แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC รุ่น DELUXEนํ้ายา R32
 view
รหัส : CS/CU-K์N9SKT
แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC รุ่น DELUXEนํ้ายา R32 ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่9000-24000BTU(ดูรายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-ประหยัดไฟเบอร์ 5
-Patrol Sensor ฟอกอากาศได้แม้ปิดระบบเครื่องปรับอากาศ
- ประจุลบ e-ion ดักจับฝุ่น ยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราได้ถึง 99%
- แผ่นฟอกถอดล้างน้ำได้ ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ให้ประหยัดกว่า
- ตั้งเวลาเปิด-ปิด ได้ 24 ชั่วโมง
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
- คอนเดนซิ่งป้องกันสนิมด้วยสารเคลือบพิเศษ
- คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ 3 ปื
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 21,000.00 บาท
พิเศษ: 12,999.00 บาท

แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น PREMIUM INVERTER
 view
รหัส : CS/CU-U9NKT
แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น PREMIUM INVERTER ขนาด9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-24000 BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
-มีระบบ ระบบ intelligent inverterที่สามารถประหยัดไฟได้มากกว่ามาตรฐานไฟเบอร์ 5 ถึง50%และรักษา อุณหภูมิได้คงที่
-ใช้ระบบน้ำยา R410 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีระบบ
-ECONAVI ที่สามารถจับความเคลื่อนไหวของวัตถุได้อย่างแม่นยำจึงช่วยให้ประหยัไฟเพิ่มอีก35%
-ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 29,700.00 บาท
พิเศษ: 15,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SKY SERIES
 view
รหัส : CS/CU-VU9SKT
แอร์ติดผนังพานาโซนิค PANASONIC ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น SKY SERIES ขนาด9000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่ 9000-18000 BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
-มีระบบ ระบบ intelligent inverterที่สามารถประหยัดไฟได้มากกว่ามาตรฐานไฟเบอร์ 5 ถึง50%และรักษา อุณหภูมิได้คงที่
-ใช้ระบบน้ำยา R410 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีระบบ
-ECONAVI ที่สามารถจับความเคลื่อนไหวของวัตถุได้อย่างแม่นยำจึงช่วยให้ประหยัไฟเพิ่มอีก35%
-ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 29,900.00 บาท
พิเศษ: 20,999.00 บาท

แอร์ตั้งแขวน PANASONIC พานาโซนิค รุ่น FLOOR CEILING
 view
รหัส : CS/CU-C12ETT
แอร์ตั้งแขวน PANASONIC รุ่น FLOOR CEILING ขนาด 12000BTU
- มีขนาดตั้งแต่12000-24000BTU (ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-ระบบ Swing Mode กระจายลมเย็นทั่วทุกมุมห้อง
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK, KTC, KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 22,900.00 บาท

แอร์แขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ พานาโซนิค PANASONIC รุ่น D.C.Inverter
 view
รหัส : CS-T19KTH5
แอร์แขวนใต้ฝ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ PANASONIC รุ่น D.C.Inverter ขนาด 19100 BTU
- มีขนาดตั้งแต่19100-42600BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าด้านใน)
- ควบคุมการทำงานด้วยระบบD.C.Inverter
-ระบบ Swing Mode กระจายลมเย็นทั่วทุกมุมห้อง
-ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องและค่าขนส่่ง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK, KTC, KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 44,400.00 บาท
พิเศษ: 42,900.00 บาท

แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง PANASONIC พานาโซนิค รุ่น D.C.Inverter
 view
รหัส : CS-T19KB4H5
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง ระบบอินเวอร์เตอร์ PANASONIC รุ่น D.C.Inverter ขนาด 19100 BTU
- มีขนาดตั้งแต่19100-42600 BTU(ดูรายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
-อินเวอร์ทเตอร์แบบคลื่นไฮเปอร์เวฟ
-ควบคุมความเย็นได้หลายทิศทาง
-ตั้งเวลาล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์
-ระบบขจัดกลิ่น
-โหมดประหยัดพลังงาน - ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่อง-ในกรณที่ต้องการติดตั้งโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 46,700.00 บาท
พิเศษ: 43,900.00 บาท


ก่อนหน้า12ถัดไป