dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI (4) แอร์ตั้ง & แอร์แขวนซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI (2) แอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI (2)
แอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI (2) แอร์ตู้ตั้งพื้นซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI (2) แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI (4)
เครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI (1)


ศูนย์รวม ราคา และ ข้อมูล เครื่องปรับอากาศ ซัยโจเด็นกิ saijo denki และ แอร์ซัยโจเด็นกิ saijo denki ทุกชนิด อาทิ แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งพื้น ซัยโจเด็นกิ saijo denki เครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
View :   Sort :

ก่อนหน้า12ถัดไป
พบสินค้า 17 รายการ
แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น SMART COOL R32 นํ้ายาR32
 view
รหัส : SWG R32-09
แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น SMART COOL R32 นํ้ายาR32 ขนาด 9000 BTU
- มีตั้งแต่ขนาด 9000-24000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลแต่ละขนาดด้านใน)
- นํ้ายาR32
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
-คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON

ราคา: 19,900.00 บาท
พิเศษ: 10,599.00 บาท

แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น TURBO A.P.S.R32
 view
รหัส : TURBO A.P.S. R32-09
แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น TURBO A.P.S.R32 ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่9000-40000 BTU(ดูลายละเอียดราคาและรายละเอียดสินค้าแต่ละขนาดด้านใน)
- นํ้ายาR410A
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
-เครื่องฟอกอากาศแบบDouble A.P.S.และNano A.P.S.
-เงียบสนิท ไร้เสียงรบกวน
-ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
- ราคานี้ราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
ราคา: 17,900.00 บาท
พิเศษ: 10,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น INVERTER SURE R32
 view
รหัส : INVERTER SURE R32-10
แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น INVERTER SURE R32 ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่ 9000-36000 BTU
-ระบบ อินเวอร์เตอร์ ที่ประหยัดมากกว่ามาตรฐานไฟเบอร์5 ถึง 40 %
-เครื่องฟอกอากาศแบบ Hepa Double A.P.S.และNano A.P.S.
-เงียบสนิท ไร้เสียงรบกวน
-ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
ราคา: 22,900.00 บาท
พิเศษ: 11,999.00 บาท

 แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น G.P.S. INVERTER
 view
รหัส : G.P.S. INVERTER 10
แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น G.P.S. INVERTER ขนาด 9000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่ 9000-25000 BTU
-ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
-สามารถสั่งงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
-ระบบ อินเวอร์เตอร์ ที่ประหยัดมากกว่ามาตรฐานไฟเบอร์5 ถึง 40 %
-เครื่องฟอกอากาศแบบ Hepa Double A.P.S.และNano A.P.S.
-เงียบสนิท ไร้เสียงรบกวน
-ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่อง
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
ราคา: 22,900.00 บาท
พิเศษ: 13,999.00 บาท

แอร์ตั้งพื้นแขวนซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น SUPER SSU R32-SERIES
 view
รหัส : SUPER SSU R32-13
แอร์ตั้งพื้นแขวนซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น SUPER SSU R32-SERIES ขนาด13000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่13000-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าด้านใน)
-นํ้ายาR32
-ประหยัดไฟเบอร์ 5
-ฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง
-ทนทานด้วยวัสดุคุณภาพสูง
-รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย
-ตัวเครื่องรับประกัน3ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK, KTC, KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 16,762.00 บาท

 แอร์ตั้งพื้นแขวนซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น INVERTER SSU
 view
รหัส : INVERTER SSU13
แอร์ตั้งพื้นแขวนซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น INVERTER SSU ขนาด13244 BTU
-มีขนาดตั้งแต่13000-60000BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
- นํ้ายาR410A
-สามารถเดินท่อได้ไกลถึง 50 เมตร
- มีระบบอินเวอร์เตอร์ที่ประหยัดไฟมากกว่ามาตรฐานเบอร์ 5 ที่ประหยัดไฟมากกว่าถึง 30%
- ฟอกอากาศด้วย Double A.P.S.และ Nano A.P.S.
- ฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง
- ทนทานด้วยวัสดุคุณภาพสูง
- รีโมทมีสาย ป้องกันรีโมทหาย
- ตัวเครื่องรับประกัน5ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
- ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK, KTC,KBANK และ AEON
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 19,852.00 บาท

แอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น TURBO SSC13 R32
 view
รหัส : TURBO A.P.S SCC R3213
แอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น TURBO SSC13 R32 ขนาด13000 BTUประหยัดไฟเบอร์5
- มีขนาดตั้งแต่13000-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าด้านใน)
- นํ้ายาR410A
- แบบประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบบฟอกอากาศ Double A.P.S. ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน ถอดล้างทำความสะอาดเองได้
- ระบบ Nano A.P.S. แผ่นฟอกอากาศที่เคลือบด้วยสาร Nano Titanium Dioxide
- 24 Hours Protection ฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 2 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 24,900.00 บาท

 แอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น INVERTER SSC13
 view
รหัส : INVERTER SCC13 R32
แอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI รุ่น INVERTER SSC13 R32ขนาด13000 BTU
- มีขนาดตั้งแต่13000-60000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลสินค้าด้านใน)
- นํ้ายาR410A
- ระบบอินเวอร์ที่ประหยัดไฟมากกว่าเบอร์ 5ถึง30%
- ระบบฟอกอากาศ Double A.P.S. ดักจับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.01 ไมครอน ถอดล้างทำความสะอาดเองได้
- ระบบ Nano A.P.S. แผ่นฟอกอากาศที่เคลือบด้วยสาร Nano Titanium Dioxide
- 24 Hours Protection ฟอกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง แม้ปิดเครื่อง
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่ 5 ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทางร้านรับเทิร์นแอร์เก่า
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 35,900.00 บาท

แอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI ต่อท่อลม แรงดันต่ำ รุ่น DUCT LOW R32
 view
รหัส : SLIM DUCT LOW R32-13
แอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI ต่อท่อลม แรงดันต่ำ รุ่น DUCT LOW R32 ขนาด 13300 BTU
- มีขนาดตั้งแต่13000-25000BTU(ดูลายละเอียดด้านใน)
-ขนาดบางเพียง 23 เซนติเมตร
-สามารถปรับแรงลมได้ไกล
-ตัวเครื่องรับประกัน2 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน1ปี
- ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 18,900.00 บาท

แอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI ต่อท่อลม แรงดันต่ำ ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น INVERTER DUCT LOW R32
 view
รหัส : INVERTER DUCT LOW R32-13
แอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ SAIJO DENKI ต่อท่อลม แรงดันต่ำ ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น INVERTER DUCT LOW R32 ขนาด 13000 BTU
-มีขนาดตั้งแต่13000-24000BTU(ดูลายละเอียดราคาและข้อมูลแต่ละขนาดด้านใน)
-เดินท่อได้ยาว50เมตร
-ประหยัดไฟมากกว่าด้วยระบบอินเวอร์เตอร์
-มีอุปกรณ์พร้อมติดตั้งจากโรงงาน
-ตัวเครื่องรับประกัน 5 ปีคอมเพรสเซอร์รับประกัน5 ปี
-ราคานี้เป็นราคาเฉพาะเครื่องรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง
-ทางร้านมีบริการทำผ่อนผ่านบัตร CITI BANK,KTC,KBANK และ AEON
- สนใจติดต่อ 081-985-0077 กด 1 ติดต่อฝ่ายขาย
ราคา: 28,900.00 บาท


ก่อนหน้า12ถัดไป