dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


แคตตาล็อคแอร์แคเรียร์

ศูนยรวมแคตตาล็อค เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ แอร์แคเรียร์ ทุกชนิดอาทิ แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ตั้งแขวนแคเรียร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์ แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ แอร์เปลื่อยแคเรียร์ แอร์ตู้ตั้งพื้นแคเรียร์ แอร์ขนาดใหญ่แคเรียร์ และ แอร์ระบายความร้อนด้วนนํ้าแคเรียร์  ทุกรุ่นสนใจสอบถามข้อมูลที่ CALL CENTER 081-985-0077 หรือ 081-173-8567

เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ CARRIER

แอร์ติดผนัง แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42TSU-SERIES แอร์ติดผนัง แคเรียร์ CARRIER ระบบ อินเวอร์เตอร์ รุ่น 42TVU-SERIES แอร์ติดผนัง แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42HAE-SERIES

แอร์แบบติดผนัง(Wall TYPE)

 แอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ X POWER INVERTER แอร์แขวน แอร์สี่ทิศทาง แอร์ท่อลม

 

แอร์ตั้งแขวน แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42VFE-SERIES แอร์ตั้งแขวน แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42FAE-SERIES แอร์ตั้งแขวน แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42FAT-SERIES แอร์ตั้งแขวน แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42VD-SERIES

แอร์แบบตั้งแขวน(Ceiling Type)

 • 42VD  (42VD0XX/38RE0XX)
 • 42VFE (42VFE0XX/38TSR0XX)
 • 42VFE (42VFEXXXX/38RGEXXXRXXX)เบอร์5 รีโมทมีสายปี2013
 • 42FAE(42FAE00XXXXX/38RGE0XXRXXX)
 • 42FAE  (42FAE00XXXXX/38RGE0XXRXXX) เบอร์ 5 ปี2013 
 • 42FAT(42FATXXX-10/38RE0XXGX)
 • 42VFT (42VFTXXX-10/38RGT012RXXX) ปี2013
 • 42FAE/38FAE (42FAE-0XX-X/38FAE-0XX-X)รีโมทไร้สาย เบอร์5  ปี2014
 • 42VFT_38RGT (42VFT-0XX-X/38RGT-0XX-X)รีโมทมีสาย มอก.   ปี2014
 • 42FAT_38RGT (42FAT-0XX-X/38RGT-0XX-X) รีโมทไร้สาย มอก. ปี2014
 • 42VE/38RF (42VEXXX/38RFXXX) นํํ้ายา R407C ปี2015
 • 42FBE ปี2016
 • 42TSF-SERIES new2017
 • 42TBU new2017
 • 42VLG new2017
 • 42VLU new2017
 • 42VLU_48-60 new2017
 • 42FCE new2017
แอร์ฝังฝ้าสี่ทิศทาง แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42KMT-SERIES

แอร์แบบฝังในฝ้าลม 4 ทิศทาง(Cassette Type)

แอร์เปลือย แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42CB-SERIES แอร์เปลือย แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42CH-SERIES

แอร์แบบคอล์ยเปลือย(Concealed Type)

แอร์ตู้ตั้ง แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42QB-SERIES

แอร์แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 60000 BTU(Standing Floor)

แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ CARRIER รุ่น 40LB แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ CARRIER รุ่น 40RR แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ CARRIER รุ่น 40ASC แอร์ต่อท่อลม แคเรียร์ CARRIER รุ่น 40AE

แอร์แบบต่อท่อลม(Ducted Type)

คอนเด็นซิ่ง แบบ คอลย์นํ้าเย็น CARRIER รุ่น 07TD แฟนคอลย์ แบบ คอลย์นํ้าเย็น แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42VDT-W แฟนคอลย์ แบบ คอลย์นํ้าเย็น แคเรียร์ CARRIER รุ่น 42CH เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ แบบ ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ CARRIER รุ่น 40RS

แอร์คอนเด็นซิ่งระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 12000-60000 BTU (Water Cooled Flexi)

 • 07TD  (07TD0XX/42VD0XX)
 • 42VDT-W(42VDT00XW-10) แบบตั้งแขวน
 • 42VFSW  new2017
 • 42CH-B(42CHXXXBW) แบบต่อท่อลมขนาดเล็ก
 • 42CLS-W new2017
 • 50BY/BL(50BY/BLXXX) 
 • 40RS (40RSXXX)
 • 40LAS-W (40LAS-XX-W)แบบต่อท่อลม ปี2014 
 • 40RBW (40RBW-XX-X) แบบต่อท่อลมขนาดใหญ่ ปี2014
 • 42VCT-W แบบฝังฝ้าสี่ทิศทาง ปี2016
 • 50BF new2017
 • 40QBS-W new2017
 
แคตตาล็อกสินค้า

แคตตาล็อคแอร์อามีน่า
แคตตาล็อคแอร์เซ็นทรัลแอร์
แคตตาล็อคแอร์ไดกิ้น
แคตตาล็อคแอร์ไดเซ็นโก็ะ
แคตตาล็อคแอร์ฟูจิสุ article
แคตตาล็อคแอร์ไฮเออร์
แคตตาล็อคแอร์ฮิตาชิ
แคตตาล็อคแอร์แอลจี
แคตตาล็อคแอร์มิตซูบิชิ
แคตตาล็อคแอร์มิตซูบิชิเฮฟวี่
แคตตาล็อคแอร์มิตซูต้า
แคตตาล็อคแอร์มีเดีย article
แคตตาล็อคแอร์พานาโซนิค
แคตตาล็อคแอร์ซัยโจเด็นกิ
แคตตาล็อคแอร์ชาร์ป
แคตตาล็อคแอร์ซัมซุง
แคตตาล็อคสตาร์แอร์
แคตตาล็อคแอร์โตชิบา
แคตตาล็อคแอร์เทรน
แคตตาล็อคยูนิแอร์
แคตตาล็อคแอร์ยอร์ค