dot
dot
ค้นหาสินค้า

ราคาสินค้า
หมวดสินค้า
ยี่ห้อสินค้า

  [Help]
dot
สินค้าเครื่องปรับอากาศ
แอร์ติดผนังอามีน่า แอร์ติดผนังแคเรียร์ แอร์ติดผนังไดกิ้น แอร์ติดผนังพานาโซนิค แอร์ติดผนังมิตซูบิชิ แอร์ติดผนังซัมซุง แอร์ติดผนังไฮเออร์ แอร์ติดผนังแอลจี แอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ แอร์ติดผนังชารป์ แอร์ติดผนังเทรน แอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังอามีน่า
bulletแอร์ติดผนังแคเรียร์
bulletแอร์ติดผนังเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ติดผนังไดกิ้น
bulletแอร์ติดผนังไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ติดผนังฟูจิสุ
bulletแอร์ติดผนังไฮเออร์
bulletแอร์ติดผนังฮิตาชิ
bulletแอร์ติดผนังแอลจี
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิ
bulletแอร์ติดผนังมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ติดผนังมิตซูต้า
bulletแอร์ติดผนังมีเดีย
bulletแอร์ติดผนังพานาโซนิค
bulletแอร์ติดผนังซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ติดผนังชารป์
bulletแอร์ติดผนังซัมซุง
bulletแอร์ติดผนังสตาร์แอร์
bulletแอร์ติดผนังโตชิบา
bulletแอร์ติดผนังเทรน
bulletแอร์ติดผนังยูนิแอร์
bulletแอร์ติดผนังยอรค์
แอร์ตั้งแอร์แขวนอามีน่า แอร์ตั้งแอร์แขวนเทรน แอร์ตั้งแอร์แขวนยอรค์ แอร์ตั้งแอร์แขวนมิตซูบิชิ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดกิ้น แอร์ตั้งแอร์แขวนซัยโจเด็นกิ แอร์ตั้งแอร์แขวนยูนิแอร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนแคเรียร์ แอร์ตั้งแอร์แขวนไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนอามีน่า
bulletแอร์ตั้งแขวนแคเรียร์
bulletแอร์ตั้งแขวนเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนไดกิ้น
bulletแอร์ตั้งแขวนไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตั้งแขวนฟูจิสุ
bulletแอร์ตั้งแขวนไฮเออร์
bulletแอร์ตั้งแขวนแอลจี
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์ตั้ั้งแขวนมีเดีย
bulletแอร์ตั้งแขวนมิตซูต้า
bulletแอร์ตั้งแขวนพานาโซนิค
bulletแอร์ตั้งแขวนซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตั้งแขวนสตาร์แอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนโตชิบา
bulletแอร์ตั้งแขวนเทรน
bulletแอร์ตั้งแขวนยูนิแอร์
bulletแอร์ตั้งแขวนยอรค์
แอร์สี่ทิศทางอามีน่า แอร์สี่ทิศทางเทรน แอร์สี่ทิศทางยอรค์ แอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ แอร์สี่ทิศทางไดกิ้น แอร์สี่ทิศทางฟุจิสึ แอร์สี่ทิศทางไซโจเด็นกิ แอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์ แอร์สี่ทิศทางแคเรียร์  แอร์สี่ทิศทางไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางอามีน่า
bulletแอร์สี่ทิศทางแคเรียร์
bulletแอร์สี่ทิศทางเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางไดกิ้น
bulletแอร์สี่ทิศทางไดเซ็นโกะ
bulletแอร์สี่ทิศทางฟูจิสุ
bulletแอร์สี่ทิศทางแอลจี
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิ
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์สี่ทิศทางมิตซูต้า
bulletแอร์สี่ทิศทางมีเดีย
bulletแอร์สี่ทิศทางพานาโซนิค
bulletแอร์สี่ทิศทางซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์สี่ทิศทางสตาร์แอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางโตชิบา
bulletแอร์สี่ทิศทางเทรน
bulletแอร์สี่ทิศทางยูนิแอร์
bulletแอร์สี่ทิศทางยอรค์
แอร์เปลือยอามีน่า แอร์เปลือยเทรน แอร์เปลือยยอรค์ แอร์เปลือยมิตซูบิชิ แอร์เปลือยไดกิ้น แอร์เปลือยฟุจิสึ แอร์เปลือยไซโจเด็นกิ แอร์เปลือยยูนิแอร์ แอร์เปลือยแคเรียร์ แอร์เปลือยไดเซ๊นโกะ
bulletแอร์เปลือยอามีน่า
bulletแอร์เปลือยแคเรียร์
bulletแอร์เปลือยเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เปลือยไดกิ้น
bulletแอร์เปลือยไดเซ็นโกะ
bulletแอร์เปลือยฟูจิสุ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิ
bulletแอร์เปลือยมิตซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้
bulletแอร์เปลือยมิตซูต้า
bulletแอร์เปลือยซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์เปลือยสตาร์แอร์
bulletแอร์เปลือยโตชิบา
bulletแอร์เปลือยเทรน
bulletแอร์เปลือยยูนิแอร์
bulletแอร์เปลือยยอรค์
แอร์ตู้ตั้งแคเรียร์ carrier แอร์ตู้ตั้งเทรน trane แอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ daisenko แอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า mitsuta แอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ตู้ตั้งยอรค์ york
bulletแอร์ตู้ตั้งอามีน่า
bulletแอร์ตู้ตั้งแคเรียร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งไดกิ้น
bulletแอร์ตู้ตั้งไดเซ็นโกะ
bulletแอร์ตู้ตั้งแอลจี
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูบิชิ
bulletแอร์ตู้ตั้งมิตซูต้า
bulletแอร์ตู้ตั้งมีเดีย
bulletแอร์ตู้ตั้งซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ตู้ตั้งสตาร์แอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งเทรน
bulletแอร์ตู้ตั้งยูนิแอร์
bulletแอร์ตู้ตั้งยอรค์
แอร์ต่อท่อลมอามีน่า amena แอร์ต่อท่อลมแคเรียร์ carrier แอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์ central air แอร์ต่อท่อลมไดกิ้น daikin แอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ mitsubishi แอร์ต่อท่อลมเทรน trane แอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ saijo denki แอร์ต่อท่อลมยอรค์ york
bulletแอร์ต่อท่อลมอามีน่า
bulletแอร์ต่อท่อลมแคเรียร์
bulletแอร์ต่อท่อลมเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมไดกิ้น
bulletแอร์ต่อท่อลมฟูจิสุ
bulletแอร์ต่อท่อลมแอลจี
bulletแอร์ต่อท่อลมมิตซูบิชิ
bulletแอร์ต่อท่อลมสตาร์แอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมซัยโจเด็นกิ
bulletแอร์ต่อท่อลมเทรน
bulletแอร์ต่อท่อลมยูนิแอร์
bulletแอร์ต่อท่อลมยอรค์
แอร์มุ้ง เซ็นทรัลแอร์ central air
bulletแอร์มุ้งเซ็นทรัลแอร์
แอร์เคลื่อนที่ เซ็นทรัลแอร์ (central air) แอร์เคลื่อนที่ สตาร์แอร์ STAR AIRE แอร์เคลื่อนที่ ยอรค์ ( york ) แอร์เคลื่อนที่ อามีน่า ( amena )
bulletแอร์เคลื่อนที่อามีน่า
bulletแอร์เคลื่อนที่เซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่มีเดีย
bulletแอร์เคลื่อนที่สตาร์แอร์
bulletแอร์เคลื่อนที่ยอรค์
แอร์ ม่านอากาศ มิตซูบิชิ (mitsubishi ) แอร์ ม่านอากาศ เซ็นทรัลแอร์ (central air ) แอร์ ม่านอากาศ พานาโซนิค ( panasonic )
bulletม่านอากาศอามีน่า
bulletม่านอากาศเซ็นทรัลแอร์
bulletม่านอากาศมิตซูบิชิ
bulletม่านอากาศพานาโซนิค
bulletม่านอากาศสตาร์แอร์
แอร์ขนาดใหญ่
bulletแอร์ขนาดใหญ่อามีน่า
bulletแอร์ขนาดใหญ่เทรน
bulletแอร์ขนาดใหญ่สตาร์แอร์
bulletแอร์ขนาดใหญ่ยูนิแอร์
แอร์ระบายความร้อนด้วยนํ้า แคเรียร์ carrier เทรน trane ยอรค์ york ยูนิแอร์ uniaire
bulletแอร์คอลย์น้ำแคเรียร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเซ็นทรัลแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำสตาร์แอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำเทรน
bulletแอร์คอลย์น้ำยูนิแอร์
bulletแอร์คอลย์น้ำยอรค์
เครื่องฟอกอากาศ DAIKIN ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SHARP ชารป์ไดกิ้น เครื่องฟอกอากาศ SAIJO DENKI ซัยโจเด็นกิ เครื่องฟอกอากาศ YORK ยอรค์
bulletเครื่องฟอกอากาศไดกิ้น
bulletเครื่องฟอกอากาศซัยโจเด็นกิ
bulletเครื่องฟอกอากาศชารป์
bulletเครื่องฟอกอากาศยอรค์
บริการของเรา
bulletติดตั้งแอร์
bulletบริการล้างและเติมน้ำยาแอร์
bulletบริการซ่อมและย้ายแอร์
bulletขอใบเสนอราคา
dot
dot
bulletเว็บบอร์ด
bulletข่าวสารประชาสัมพันธ์
bulletคำถามที่พบบ่อย
bulletบทความเครื่องปรับอากาศ
dot

dot


ทำไมต้องทวีชัยแอร์ article
 
     1. บริการที่รวดเร็วและฉับไวตรงเวลา
     คุณเคยไหมกับการนัดติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือ เรียกบริการหลังการขายแล้วต้องรอเป็นอาทิตย์ หรือ บางทีมากกว่านั้น?

          ผมว่าต้องมีบ้างไม่มากก็น้อยเนื่องจากร้านจำหน่ายเครื่องปรับอากาศส่วนมากเดี๋ยวนี้มักมิได้มีทีมช่างประจำแต่มักจะใช้ซัพพลายเออร์ หรือ จ้างช่างนอกดังนั้นจึงเป็นยากที่จะควบคุมในเรื่องเวลาหรือที่แย่ที่สุดคือนัดแล้วไม่มา แต่กับทาง บจก.ทวีชัยการไฟฟ้า ทางเรามีทีมช่างและทีมส่งเป็นของทางบริษัทเองดังนั้นท่านลูกค้าจึงมิต้องห่วงในเรื่องนัดการติดตั้งหรือเรื่องบริการหลังการโดยท่านลูกค้าที่ใช้บริการกับทางบริษัทจะได้รับการบริการที่รวดเร็วทันใจโดยทางบริษัทจะให้บริการลูกค้าภายใน 3 วันหลังจากที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้โดยทางร้านมีบริการดังนี้ ล้างแอร์ ย้ายแอร์ ติดตั้งแอร์ และซ่อมแอร์

          จากนี้ทางบริษัทยังมีบริการขายเฉพาะตัวเครื่องโดยทางท่านลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรงเทพมหานครและภายใน 3 วันสำหรับลูกค้าต่างจังหวัด 

 

 

     2. มีบริการสินค้าที่ครบวงจร

                 โกดังสาขาแฮปปี้แลนด์                                                                  โกดังฉัตรแก้ว

                       

                                                                 โกดังสาขา ซาฟารีเวลล์

                                       

 

 
     3. เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกกฎหมาย
     คุณเคยไหมเมื่อสั่งเครื่องปรับอากาศได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งหรือเมื่อเกิดปัญหาแล้วขอเรียกเคลมซึ่งอยู่ภายในระยะประกันแล้วไม่เคลม?

          ปัญหาพวกนี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้บริการกับTWC เนื่องทางบริษัทของเราเป็นตัวแทนจำหน่าย(Dealer) โดยตรงจากบริษัทแม่เพราะฉะนั้นทางบริษัทสามารถเคลมอะไหล่หรือเปลี่ยนเครื่องโดยมิต้องผ่านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆจึงทำให้ท่านลูกค้าที่ใช้บริการกับเราสามารถได้รับการเคลมอะไหล่หรือเปลี่ยนเครื่องอย่างรวดเร็วและทันใจโดยท่านสามารถตรงสอบการเป็นตัวแทของเราได้ดังนี้

 

 • บริษัท ลาโกมาร์เก็ตติ่ง จำกัด โทร 02-517-5000
 • บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-762-9222
 • บริษัท แพนสยาม เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด โทร 02-526-8234-7
 • บริษัท สยามไดกิ้น (ประเทศไทย)จำกัด โทร 02-715-3200
 • บริษัท ไดเซ็นโกะอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร 02-992-2003
 • บริษัท ไฮเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-792-5888
 • บริษัท แอลจี (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-878-5757
 • บริษัท มิตซูบิชิ กันยงวัฒนา จำกัด (มหาชน) โทร 02-731-6841
 • บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด โทร 02-378-9903
 • บริษัท มิตซูต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-533-2883-4
 • บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-731-8888
 • บริษัท ชารป์(ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-420-9637
 • บริษัท ซัมซุง (ไทยแลนด์) จำกัด โทร 02-689-3232
 • บริษัท สตาร์แอร์ จำกัด โทร 02-583-0396-400
 • บริษัท เทรน(ไทยแลนด์) จำกัด โทร 02-704-9999
 • บริษัท ยูนิแอร์ จำกัด โทร 02-312-4500
 • บริษัท ยอรค์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร 02-717-0260
 
 
     4. มีทีมงานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน 
     ใบรับรองการฝึกอบรมการติดตั้งของ บริษัทวีชัยการไฟฟ้า

                                   ใบรับรองการฝึกอบรมจากบริษัท CARRIER

 

          ทางบริษัทได้มีการจัดฝึกอบรมช่างเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อม และ ล้าง เครื่องปรับอากาศ แอร์บ้าน และ แอร์อื่นๆ ทุกชนิด ทุก 6 เดือนโดยจับฝึกอบรมกับบริษัท เครื่องปรับอากาศ ชั้นนำ MITSUBISHI ELECTRIC, DAIKIN,TRANE, CARRIER,SAIJO DENKI, PANASONIC,และอื่นๆมากกว่า 20 ยี่ฮ้อ ดังนั้นช่างผู้ติดตั้งจึงมีความชำนาญในการติดตั้งและบริการเป็นอยากดี อีกทั่งทางบริษัท Brand ชั้นนำดังกล่าวยังให้การช่วยเหลือดูแลเครื่องปรับอากาศโดยช่างผู้ผลิต อีกทั้งทางบริษัททวีชัยการไฟฟ้ายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคคลากรในองค์กรโดยมุ่งเน้นลักษณะพิเศษสำหรับการคัดเลือกบุคคลากร คือ 1 ความซื่อสัตย์ 2 ความรับผิดชอบในการทำงาน 3.ความตรงต่อเวลา 4.ความสุภาพ 5.ความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ดังนั้นบริษัทจึงมีความมั่นใจที่จะให้การบริการลูกค้าอย่างมั่นใจและสามารถรับประกันคุณภาพให้ท่านลูกค้าพึ่งพอใจเมื่อใช้บริการกับเรา 

 
     5. ใช้อุปกรณ์และวัสดุในการติดตั้งที่คุณภาพสูง
     อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง พร้อมหน้าที่การใช้งาน

          1. Bender ทางบริษัทได้ใช้ bender อย่างดีจากบริษัทสยามไดกิ้น เพื่อผลงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่ง bender มีหน้าที่ในการดัดท่อทองแดงตามขนาดมาตรฐาน ตั้งแต่ขนาด 3 หุล ถึง 8 หุล โดยเครื่องมือทั่วไปจะมีความแม่นยำในการดัดเนื่องจากการแบ่งองศาของ benderน้อยกว่าbender ของสยามไดกิ้นซึ่งมีความละเอียดขององศาการดัดที่เที่ยงตรงกว่า

                        Bender ทางบริษัททวีชัยการไฟฟ้า 

 

          2.สว่าน rotary ลักษณะทนทาน สามารถทนแรงกระแทรกและทนความร้อนในรอบงานที่สูงได้  มีหน้าที่ในการเจาะกำแพงเพื่อยึดติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกแบบเช่น แอร์ติดผนัง แอร์แขวนใต้ฝ้า และแอร์อื่นอีกมากมาย

                                  สว่าน ROTARY 

 

          3. หัวเจาะแบบกลม มีหน้าที่เจาะรูท่อแอร์ให้มีลักษณะกลมได้รูปที่สวยงามและได้ขนาดพอดีกับท่อแอร์ที่จะติดตั้งซึ่งการเจาะด้วยหัวเจาะแบบนี้ยังช่วยในเรื่องของการแตกร้าวของกำแพงเพราะขั้นตอนการเจาะจะต้องมีการเจาะนำของสว่านขนาดเล็กเพื่อนำ center ของรูท่อแอร์แล้วจึงนำหัวเจาะแบบกลมตามดังนั้นการกระแทรกรอบข้างจึงเกิดน้อยลงทำให้กำแพงไม่เกิดการแตกร้าว

                                 หัวเจาะแบบกลม

 

          4.ถังน้ำยาแอร์ R22 มีหน้าเก็บน้ำยาแอร์ R22 ซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ในการเติมเข้าระบบเครื่องปรับอากาศ โดยมาตารฐานการเติมน้ำยาแอร์เราจะเติมกันอยู่ low presser 70 - 80 ปอนด์ / ตร.นิ้ว ส่วน high presser 270 - 280 ปอนด์ / ตร.นิ้ว ทุกขนาดแอร์

                                   ถังน้ำยา R22

 

          5. เครื่องปั๊มสูญญากาศ มีหน้าที่ ไร้อากาศออกจากระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ระบบมีความสะอาศและทำให้น้ำยาแอร์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีอากาศปนอยู่ในระบบอันเป็นสาเหตุที่ทำให้แอร์ไม่เย็น และยังเป็นการตรวจรั่วก่อนทำการเติมน้ำยาแอร์ได้อีกด้วยดังการทำสูญญากาศจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการติดแอร์

                        เครื่องปั๊มทำสูญญากาศ

 

          6. เกรจวัดน้ำยา มีหน้าที่ ช่วยในการเติมน้ำยาและวัดปริมาณน้ำยาในระบบเครื่องปรับอากาศและเป็นตัวที่ใช้ร่วมกับเครื่องปั๊มสูญญากาศเพื่อวัดการดูดอากาศในระบบเครื่องปรับอากาศ

                                เกรจวัดยาแอร์

 
 
 

 

 
เกี่ยวกับเรา

ประวัติ article
วิสัยทัศน์/นโยบาย/ปรัญญาทางธุรกิจ article
บริษัทที่เป็นเครือพันธมิตร article
ผลงานการติดตั้ง article